Salantuose išsiliejusios cheminės medžiagos pateko į Salanto upę

Salantuose išsiliejusios cheminės medžiagos pateko į Salanto upę
AA

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (NVSC) Klaipėdos departamentas informuoja, kad Salantuose išsiliejusios cheminės medžiagos pateko į Salanto upę, be to, galėjo užteršti ir gruntinius vandenis.

Į aplinką pateko daugiau kaip 1 tona teršalų. 

Dėl susidariusios situacijos 2021 m. kovo 2 d. Salantų mieste paskelbta ekstremalioji situacija.

2021 m. kovo 4 d. nustatytas taršos šaltinis – talpyklos su cheminėmis medžiagomis, užkastos viename iš sklypų Žemaitės g., Salantų mieste.

NVSC Klaipėdos departamentas, įvertinęs įvykio aplinkybes, tiesioginės rizikos gyventojų sveikatai nenustatė.

 

 

Pagal šiuo metu turimą informaciją NVSC Klaipėdos departamentas iki atskiro pranešimo rekomenduoja gyventojams, gyvenantiems Salantų mieste, maistui gaminti ir buityje šiuo metu nevartoti šachtinių šulinių vandens, stebėti šachtinių šulinių vandens kokybę ir, atsiradus nebūdingam kvapui, naftos plėvelei vandens paviršiuje, nedelsiant informuoti Kretingos rajono savivaldybės administraciją bei NVSC Klaipėdos departamento Kretingos skyrių tel. (8 445) 78 990,

Reklama Ikona, uždaryti