Prasidės Juodkrantės darželio remonto darbai

Prasidės Juodkrantės darželio remonto darbai
AA
Juodkrantės darželio pastatas iškilo 1989-aisiais, o prieš dešimtmetį buvo įgyvendinta pastato išorinių atitvarų ir energijos sistemos rekonstrukcija, siekiant didinti energijos efektyvumą. Europos sąjungos ir Neringos savivaldybės biudžeto lėšomis seni langai tuomet buvo pakeisti naujais, apšiltintos sienos, pakeisti stoglangiai, atnaujinta šildymo sistema ir pan.
Šiais metais vyksiančių darbų metu bus vykdomi Neringos gimnazijos Juodkrantės pradinio ir ikimokyklinio ugdymo skyriaus vidaus patalpų ir inžinerinių tinklų remonto darbai – bus įrengti nauji karšto, šalto vandens nuotekų tinklai, montuojami elektros apšvietimo tinklai ir pakeičiami patalpose esantys šviestuvai. Numatyta, kad atliekant vidaus patalpų remonto darbus taip pat bus atstatoma nusėdusi nuogrinda su naujais pagrindais, pakeisti klozetai (8vnt.), praustuvai (13 vnt.), pusvonės (2 vnt.), durys. Remontuojamos įėjimo laiptų aikštelės, laiptų pakopos. Sutvirtinami bus ir virtuvės patalpų korpuso pamatai. Virtuvės patalpos - suremontuotos pagal visus reikalavimus.
Taip pat bus tvarkomi darželio teritorijos pėsčiųjų takai, demontuojant esamus ir įrengiant naujus. Įrengti nauji suolai, remontuojami lietaus kanalizacijos šuliniai.
Darbai bus  atliekami vadovaujantis Lietuvos higienos norma HN 75:2016 ,,Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“.
Darželio (Juodkrantės pradinio ir ikimokyklinio ugdymo skyriaus patalpų) paprastojo remonto darbų sutarties vertė 190046, 1 Eurų. Darbai bus atliekami Neringos savivaldybės biudžeto lėšomis. Darbus įgyvendins viešojo pirkimo konkursą laimėjusi UAB „Svajonių statyba“.
Neringos gimnazijos Juodkrantės pradinio ir ikimokyklinio ugdymo skyrių šiuo metu lanko kiek daugiau nei 20 ugdytinių. Kol vyks remonto darbai, ugdymo procesas bus organizuojamas buvusios Juodkrantės mokyklos pastate.
Neringos savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, Neringos gimnazijos administracija iki 2020 m. sausio 13 d. įpareigota iškraustyti visą inventorių iš Juodkrantės pradinio ir ikimokyklinio ugdymo skyriaus patalpų, perduodant jas Neringos savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo ir statybos skyriui paprastojo remonto darbų atlikimui. Neringos gimnazijos direktorius Simas Survila įpareigotas organizuoti nenutrūkstamą ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugų teikimą Juodkrantės pradinio ir ikimokyklinio ugdymo skyriaus ugdytiniams, užtikrinant sveikas ir saugias ugdymo sąlygas.
Reklama Ikona, uždaryti