Nidos evangelikų liuteronų bažnyčia lankytojus pasitiks atsinaujinusi

Nidos evangelikų liuteronų bažnyčia lankytojus pasitiks atsinaujinusi
AA

Šiuos metus Nidos evangelikų liuteronų bažnyčia pradeda vėl atsinaujinusi – įsigytos  155 naujos kėdės religinių apeigų organizavimui, kultūrinių ir socialinių veiklų vykdymui. Tikimasi, kad  šios investicijos suteiks daugiau funkcionalumo čia vykstančioms sakralinėms apeigoms, leis geriau pažinti unikalų bažnyčios - nekilnojamojo kultūros paveldo -  pastatą, taip pat religinės bendruomenės narius, kurorto svečius ir vietos gyventojus paskatins aktyviau dalyvauti organizuojamuose kultūriniuose renginiuose bei socialinėse inciatyvose, veiklose.

Praėjusių metų pradžioje buvo užbaigti bažnyčios pastato išorės tvarkybos darbai, kurių metu buvo restauruoti visi keturi raudonų plytų fasadai, pakeičiant ar priauginant plytas. Taip pat sustiprintos stogo laikančiosios konstrukcijos, pakeistos susidėvėjusios bažnyčios bokšto stogo čerpės. Buvo restauruoti langų išoriniai rėmai, o esami berėmiai stiklai pakeisti naujais su rėmu. Taip pat atnaujintos aptrupėjusios bažnyčios puošybinės dalys, nuvalytos apnašos nuo lauko akmenų mūro pamatų, užtaisytos jų siūlės, perklota nuogrinda.

Atsižvelgiant į tai, kad dėl geografinių ypatumų bažnyčia yra sunkiai pasiekiama žmonėms su judumo problemomis, įgvendinant projektą įsigytas mobilus kopiklis. Su jo pagalba judumo negalią turintys žmonės galės lengviau patekti į bažnyčią.

Praėjusiais metais iš papildomai skirtų Neringos savivaldybės lėšų buvo atlikti Nidos evangelikų liuteronų bažnyčios pastato vidaus tvarkybos darbai. Šiuos darbus baigta įgyvendinti praėjusių metų pavasarį, siekiant  atnaujintą erdvę atverti ir parapijiečiams, ir vasaros renginių organizatoriams bei lankytojams. Taip siekta ne tik išsaugoti unikalaus nekilnojamojo kultūros paveldo objekto būklę, bet ir atskleisti  jo vertingąsias savybes bei kultūrinį potencialą, skatinant visuomenę aktyviau domėtis išskirtinais Neringos kultūros paveldo objektais ir jų istorija.

Neogotikinio stiliaus bažnyčia pastatyta 1887-1888 metais, kai sunykus senajam pastatui, naujo statymo ėmėsi liuteronų kunigas Gustav Echtenrach. Nidos evangelikų liuteronų bažnyčia pašventinta 1888 m. spalio 10-ąją, tad šiais metais jai sukanka 133 metai.  Per šį laikotarpį pastatas ne visada veikė kaip maldos namai. Kai kurie neringiškiai dar mena čia buvus Kuršių nerijos istorijos muziejų, bažnyčios patalpose veikusį daugiau kaip du dešimtmečius – nuo 1966 iki 1988 m. Pamaldos bažnyčioje vėl vyksta nuo 1988-ųjų pabaigos.

Projektą kartu su Neringos savivaldybe įgyvendino Nidos evangelikų liuteronų parapija. Pastato išorės tvarkybos darbai atlikti įgyvendinant ES ir Neringos savivaldybės biudžeto lėšomis įgvendinamą projektą „Nidos evangelikų liuteronų bažnyčios Nidoje tvarkyba, pritaikant kultūrinėms ir socialinėms reikmėms“. Bendra projekto vertė – 109 688,49 Eur. Projektui skirtos lėšos iš Europos regioninės plėtros fondo – 93 235,21 Eur.  Neringos savivaldybės biudžeto lėšos – 16 453,28 Eur. Vidaus tvarkybos darbams papildomai buvo skirta 41 177,70 Eur Neringos savivaldybės biudžeto lėšų.

Ikona, uždaryti