Neleista vykdyti durpių gavybos Šilutės rajono savivaldybės Aukštumalos durpių telkinio dalyje

Neleista vykdyti durpių gavybos Šilutės rajono savivaldybės Aukštumalos durpių telkinio dalyje
AA

Aplinkos apsaugos agentūra išnagrinėjus ir įvertinus poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą, remdamasi Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos išvadomis dėl ataskaitos ir planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai, 2024 m. kovo 27 d. priėmė sprendimą, kad UAB „Pamariukas“ planuojamas Šilutės rajono savivaldybės Aukštumalos durpių telkinio dalies naudojimas 42,23 ha plote neatitinka aplinkos apsaugos teisės aktų reikalavimų ir gali daryti reikšmingą neigiamą poveikį aplinkai, sukelti reikšmingų neigiamų padarinių Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoms, todėl neleistina pasirinktoje vietoje.

Durpių gavybos plotas pateko į Aukštumalos pelkę. Aukštumala yra viena didžiausių ir žinomiausių Lietuvos pelkių, nors jos išlikę tik vienas trečdalis. Ši aukštapelkė išskirtinė tuo, kad tai pirmoji moksliškai ištirta, aprašyta ir visiems pasaulio pelkėtyros specialistams žinoma pelkė.

Agentūra priimdama sprendimą atsižvelgė į tai, kad UAB „Pamariukas“ planuojamas durpių gavybos plotas pateko į Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ buveinių apsaugai svarbios teritorijos Nemuno delta (LTSIU0013) saugomą pelkių buveinę 7120 „Degradavusios aukštapelkės“. Šiai pelkių buveinei yra nustatytas apsaugos tikslas – pasiekti prioritetinės buveinės 7110* „Aktyvios aukštapelkės“ susiformavimą. Planuojamos durpių gavybos metu, ruošiant telkinį eksploatacijai (išvalant paviršinį augalinį sluoksnį ir įrengiant sausinamuosius griovius), Europos Bendrijos svarbos buveinė 7120 „Degradavusios aukštapelkės“ visame buveinės plote būtų reikšmingai paveikta ir sunaikinta, todėl nebūtų galima pasiekti buveinei iškeltų apsaugos tikslų bei būtų tiesiogiai paveiktas saugomos teritorijos vientisumas, todėl planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimas sukeltų reikšmingų neigiamų padarinių Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoms.

Durpių gavyba buvo planuojama Nemuno deltos regioniniame parke. Agentūra nustatė, kad tokia veikla prieštarauja Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo nuostatoms, draudžiančioms valstybiniuose parkuose sausinti naujus nemelioruotus žemės plotus, keisti pelkes ir kitas šlapynes ir smėlynus į kitas žemės naudmenas. 

Agentūra konstatavo, kad Aukštumalos pelkėje durpių gavybos sukurta nauda nepadengs žalos, kuri bus dėl teritorijos, pasižyminčios unikalumu ir išskirtinumu Lietuvos Respublikos mastu sunaikinimo.

 

Reklama Ikona, uždaryti