Kuršių nerijoje sutvirtintas apsauginis kopagūbris ir įrengta infrastruktūra

Kuršių nerijoje sutvirtintas apsauginis kopagūbris ir įrengta infrastruktūra
AA

Kuršių nerijos nacionalinio parko direkciją baigė įgyvendinti 7 metus trukusį ES SF projektą „Baltijos jūros kranto (apsauginio kopagūbrio) tvirtinimas Kuršių nerijoje“. Visos projekto veiklos buvo skirtos kopagūbrio priežiūrai, jį tvirtinant šakų klojiniais, atnaujinant susidėvėjusią ar audrų suniokotą infrastruktūrą bei įrengiant naują (darbų vertė 2,13 mln. Eur).

Per šį laikotarpį:

  •      kasmet klota iki 4 ha šakų klojinių taip neutralizuojant audrų bei rekreacinės veiklos sukeltas pažaidas;
  •      išpinta virš 5 km žabtvorių, siekiant mažinti neigiamą rekreacinį poveikį ir nukreipti lankytojų srautus;
  •      atnaujinti laiptai ir takai 60 vietų visose rekreacinėse zonose;
  •      įrengti 4 nauji laiptai ir takai Nidoje, Pervalkoje, Juodkrantėje;
  •      Smiltynėje įrengtas naujas, o Pervalkoje esantis centrinis takas pritaikytas žmonėms su judėjimo negalia;
  •      įrengti 97 dviračių stovai, leidžiantys saugiau palikti daugiau kaip 660 dviračių, pastatyti 5 informaciniai stendai.

kuršių nerija

Kuršių nerijos vakarinėje pakrantėje beveik prieš 200 metų žmonių sukurtas ir nuolat prižiūrimas apsauginis kopagūbris – tai barjeras, skirtas apsaugoti neriją nuo audringos Baltijos jūros poveikio. 2017–2023 m. projekto įgyvendinimo laikotarpiu Kuršių nerijos krantus talžė ne viena audra. Ypatingai daug žalos apsauginiam kopagūbriui padarė 2022 m. pradžioje Baltijos jūroje kas kelias dienas siautėjusios net 7 stiprios audros: pažeista daugiau kaip 18 km apsauginio kopagūbrio (išplauta apie 0,1 mln. kubinio metro smėlio), nuplauta arba pažeista 50 proc. infrastruktūros. Per dvejus metus pavyko atkurti visą infrastruktūrą, stabilizuoti vakarinį kopagūbrio šlaitą.

kuršių nerija

Reikia pasidžiaugti, kad projekto laikotarpiu pavyko išlaikyti apsauginio kopagūbrio stabilumą. Mokslininkų vertinimu dėl sistemingai vykdomų krantotvarkos darbų apsauginiame kopagūbryje vien per 2014–2020 m. laikotarpį kopagūbryje pavyko sukaupti 1 mln. m3 smėlio, kuris sudaro net 5 proc. viso kopagūbryje per 200 metų sukaupto smėlio tūrio. Vertinant klimato kaitos poveikį, kuomet didėja stiprių audrų skaičius, mažėja audringiausiu laikotarpiu bangavimą slopinančio ledo, nuolatinė apsauginio kopagūbrio priežiūra tampa ypač aktualia ir nuolatine užduotimi.

kuršių nerija

Krantotvarkos priemonių įgyvendinimo darbai bus tęsiami ir toliau pagal LR Aplinkos ministro įsakymu patvirtiną Pajūrio juostos tvarkymo programą 2023-2032 m. Šiai programai įgyvendinti reikalingos lėšos skiriamos iš valstybės biudžeto ir kitų teisėtų lėšų.