Įstatymų leidybos iniciatyva dėl balsavimo teisės šešiolikmečiams pradeda rinkti parašus

Įstatymų leidybos iniciatyva dėl balsavimo teisės šešiolikmečiams pradeda rinkti parašus
AA

Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) išdavė rinkėjų parašų rinkimo lapus Lietuvos Respublikos piliečių reiškiamos įstatymo leidybos iniciatyvos atstovams. Iniciatyva dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 34 straipsnio pakeitimo įstatymo siekiama įteisinti galimybę, kad savivaldybių tarybų rinkimuose būtų galima balsuoti rinkėjams, sulaukusiems 16 ir daugiau metų.

Iniciatyvinė grupė per keturis mėnesius, t. y. iki 2024 m. kovo 6 dienos, turi surinkti 300 tūkstančių rinkimų teisę turinčių Lietuvos Respublikos piliečių parašų dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 34 straipsnio pakeitimo įstatymo. 

Už šią piliečių iniciatyvą taip pat galima pasirašyti ir elektroniniu būdu VRK informacinių paslaugų portale https://www.rinkejopuslapis.lt/iniciatyvos   

Lapai su piliečių parašais turi būti grąžinti į VRK ne vėliau kaip paskutiniąją šio termino dieną, 2024 m. kovo 6 d., iki 17 val. 

Surinkus reikiamą parašų skaičių iki nustatytos datos, VRK per 15 dienų nuo jų gavimo dienos patikrins ir suskaičiuos tiek elektroniniu būdu, tiek popieriniuose parašų rinkimo lapuose surinktus parašus. 

Po patikrinimo procedūros, VRK Seimui pateiks išvadą, ar piliečių parašai ir jų rinkimo būdas atitinka teisės aktų reikalavimus. Seime gavus VRK išvadą, kad surinkti parašai atitinka teisės aktų reikalavimus, išvados gavimo dieną įregistruojamas iniciatyvos projektas. 

Per keturis mėnesius nesurinkus reikiamo Lietuvos Respublikos piliečių parašų skaičiaus, iniciatyvos projektas Seime nesvarstomas. 

Iniciatyvinę grupę piliečių įstatymų leidybos iniciatyvai įgyvendinti sudarė 10 Lietuvos Respublikos piliečių, turinčių rinkimų teisę. Spalio 26 d. VRK posėdyje buvo patvirtintas šios iniciatyvinės grupės įregistravimo aktas.   

Šios piliečių iniciatyvinės grupės koordinatoriai yra Umberto Masi ir Goda Butrimaitė. Jie taip pat bus atsakingi už VRK išduotų piliečių parašų rinkimo lapų priėmimą, tinkamą panaudojimą, apskaitą ir grąžinimą. 

Ikona, uždaryti