VMU skirs dar didesnį dėmesį biologiškai vertingų medžių išsaugojimui

VMU skirs dar didesnį dėmesį biologiškai vertingų medžių išsaugojimui
AA

VĮ Valstybinių miškų urėdija imasi veiksmų miškininkavimo tvarumui didinti: vykdydama sanitarinius miško kirtimus sieks dar labiau išsaugoti biologinei įvairovei vertingus medžius.

VMU priėmė sprendimą vykdant pagrindinius ir plynuosius sanitarinius kirtimus palikti daugiau sveikų medžių nei numatyta teisės aktuose – t.y., visus biologinei įvairovei svarbius ir pavojaus nekeliančius medžius visuose II miškų grupės miškuose ir saugomų teritorijų III miškų grupės miškuose. Tai reiškia, kad atliekant sanitarinius kirtimus dėl gamtos stichijų, kenkėjų, gaisrų pažeistuose miško plotuose, bus paliekami visi nepažeisti ir pavojaus miško lankytojams nekeliantys medžiai, nepriklausomai nuo tvarkomo miško ploto.

„Pastarosiomis savaitėmis sulaukėme išskirtinio visuomenės dėmesio dėl sanitarinių miško kirtimų, kurių šiais metais turime atlikti 6 kartus daugiau nei įprastai. Dalyje Lietuvos dėl miško kenkėjų paplitimo paskelbta stichinė nelaimė. Mes puikiai suprantame, kad mūsų prižiūrimi valstybiniai miškai yra visų piliečių turtas, įsiklausome į visuomenininkų nuomonę. VMU įsivertino ir vykdys sanitarines miško apsaugos priemones skiriant dar didesnį dėmesį biologinės įvairovės išsaugojimui ir gausinimui. Technologinis miškų tvarkymo ir atkūrimo procesai bus sudėtingesni ir tai bus naujas žingsnis link dar tvaresnio miškininkavimo”, – teigia VMU generalinis direktorius Valdas Kaubrė.

VMU taip pat edukuoja darbuotojus bei rangovus teikiant informaciją interesantams, kadangi šiuo metu pastebimas aktyvus susidomėjimas gamybos procesu darbo vietoje – miške.

VMU miškininkai primena, kad sanitarinei miško priežiūrai priemonės pasirenkamos atsižvelgiant į medyno būklę: jeigu medžiai pažeisti pavieniui, atliekami atrankiniai sanitariniai miško kirtimai, jeigu ištisai – taikomi plynieji sanitariniai miško kirtimai. Plynieji sanitariniai kirtimai vykdomi stichijų, ligų, ar miško kenkėjų pažeistuose medynuose, kuriuose kitomis miško sanitarinės apsaugos priemonėmis neįmanoma pagerinti medyno sanitarinės būklės arba kuriuose atlikus atrankinius sanitarinius miško kirtimus liktų 0,4 ir mažesnis medyno skalsumas. Sanitarinius kirtimus VMU miškininkai vykdo turint miško kirtimo leidimus ir laikantis kirtimo taisyklių ir kitų šią veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų. Prieš išduodant leidimą miškui kirsti, visas kirtimo sąlygas įvertinta Valstybinės miškų tarnybos  specialistai, VMU vykdomą ūkinę veiklą kasmet vertina nepriklausomi auditoriai  pagal Lietuvos nacionalinis FSC miškų valdymo standarto reikalavimus.