Grįžti

#Nuomonės

Vaikai Klaipėdos licėjuje bus ugdomi jau nuo 3 metų – remsis angliška programa

Vaikai Klaipėdos licėjuje bus ugdomi jau nuo 3 metų – remsis angliška programa
Data
2020-06-26
Autorius
Klaipėdos Licėjus

Kiekvienas besimokantis vaikas yra individualus – ne tik gebėjimais ir gabumais, bet ir tuo, kaip greitai ar efektyviai priima ir apdoroja informaciją, prisitaiko mokymosi aplinkoje bei tobulina net 8 savo intelektus – pažymi Klaipėdos licėjaus direktorė dr. Regina Kontautienė. Pasak jos, būtent todėl vaikų ugdyme itin svarbus tęstinis mokymosi procesas, kai vaikas nuo mažens iki brandos mokosi pagal vieną programą ir ugdymo filosofiją, mezga ilgalaikius ryšius su mokyklos bendruomene ir kur užtikrinami jo individualūs mokymosi poreikiai.

 

Anot dr. R. Kontautienės, sėkmingas mokymasis yra tuomet, kai vaikas yra ugdymo proceso centras – tokia ugdymo filosofija vadovaujasi Klaipėdos licėjus, sukūręs autorinę ugdymo programą, paremtą Anglijos ankstyvojo amžiaus bendrąja ir priešmokyklinio ugdymo programomis. Kasmet besidžiaugiantis nacionalinių ir tarptautinių konkursų laureatų bei šimtukus renkančių abiturientų gausa, Klaipėdos licėjus vadovaujasi požiūriu, kad vaiko ugdymas – tai į individualius jo poreikius sutelktos visos mokyklos bendruomenės pastangos. Tokia filosofija puoselėjama ir Klaipėdos licėjaus įsteigtame darželyje „Mažasis Klaipėdos licėjus“. Šiame darželyje ugdomi 3-6 metų vaikai.  

 

Jūsų vaikas – mąstytojas, o gal teoretikas?

 „3-6 metų vaikai yra ta amžiaus grupė, kuriuos mokymosi procesas efektyviausiai pasiekia per žaidimą, šiuolaikiškas technologijas ir įdomius patyriminius procesus. Labai svarbu suvokti, koks ugdymo procesas tinkamas konkrečiam vaikui ir jį taikyti“, – akcentuoja Klaipėdos licėjaus direktorė dr. Regina Kontautienė. Pasak jos, kiekvienas vaikas turi individualų mokymosi stilių. Pavyzdžiui, vaikui, kuris greitai įsitraukia į naujas veiklas, būdingas aktyvisto mokymosi stilius, o informaciją rinkti, analizuoti ir tik tada priimti sprendimus linkę vaikai yra mąstytojai. Teoretikai vaikai yra linkę stebėti ne pavienius objektus, bet matyti juos sąveikoje su kitais objektais, bei mąstyti sistemiškai. Todėl, pasak dr. R. Kontautienės, „Mažajame Klaipėdos licėjuje“ mokymosi procesas pritaikomas pagal individualų kiekvieno vaiko mokymosi stilių, atsižvelgiama ir į vaiko mokymosi tempą. Tai svarbu siekiant ne tik aukštų vaiko akademinių rezultatų, bet ir pačios vaiko asmenybės augimo, savivertės puoselėjimo.

Nuo 3 metų pamažu mokoma skaitymo, rašymo, skaičiavimo

Anot Tomo Raibio, kuris vadovauja Klaipėdos licėjaus darželiui Melnragėje, mažieji Klaipėdos licėjaus mokinukai kasdien darželyje laiką leidžia apsupti asmeninio dėmesio ir pačių įvairiausių patyrimų ir nuotykių. Darželyje veikia ir „Miško mokykla“, kur mažieji kasdien susipažįsta su gyvąja gamta, jos reiškiniais, tyrinėja ir eksperimentuoja. „Mes išties daug dėmesio skiriame eksperimentinei, pažintinei, kūrybinei veiklai. Vaikai nuo trejų metų per 2-3 metus pamažu, be streso, per žaidybinius elementus sėkmingai įgyja skaitymo, rašymo, skaičiavimo pradmenis, pirminius savarankiškumo įgūdžius, išmoksta laikytis bendrų susitarimų, pratinasi prie pamokos ritmo“, – pasakoja darželio vadovas Tomas Raibys. Pasak jo, Mažojo Klaipėdos licėjaus mokymosi sistema remiasi Jungtinės Karalystės švietimo sistemos ir geriausių aukštais ugdymo rezultatais garsėjančių privačių mokyklų patirtimi. Klaipėdos licėjaus pedagogai kasmet dalyvauja stebėsenos vizituose  ir semiasi ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinio ir jo organizavimo patirties.

Naujovė – naratyvinio žaidimo metodas

Klaipėdos licėjaus darželyje taikomi pažangiausi ugdymo modeliai, tokie kaip JAV psichologo Hovardo Gardnerio teorija grįstas daugialypio intelekto modelis, kur išskiriami net 8 vaiko intelektai bei naratyvinio žaidimo modelis, kuris ugdant vaikus bus pasitelktas nuo šių metų rugsėjo.  „Mokslininkų nuomone, vaiko smegenims padeda bręsti ne ankstyvas mokymas, o būtent aukšto lygio žaidimas. Vaikai mokosi stebėdami, klausydamiesi, mėgdžiodami žmones, esančius šalia jų, ir visa tai jie išbando savo ir bendrai kuriamų žaidimų metu“, – paaiškina dr. R. Kontautienė. Tai pasitarnauja ir stiprinant klasės bendruomenę, vaikų tarpusavio santykius ir užtikrina tolimesnį sėkmingą ugdymosi procesą. Mažojo Klaipėdos licėjaus ugdytiniai, mokslus tęsiantys Klaipėdos licėjuje, kur kas lengviau adaptuojasi prie mokymosi proceso mokykloje – jie jau turi reikiamus įgūdžius.

Speciali programa imliems ir gabiems

Dr. R. Kontautienė atkreipia dėmesį, kad viena iš Mažojo Klaipėdos licėjaus prioritetinių krypčių – imlių, gabių ir talentingų vaikų (angl. AG&T) skatinimas. Ši programa skatina didesnį potencialą ar gabumus turinčius vaikus. „Pedagogai užtikrina, kad darbas pamokose būtų pakankamai diferencijuotas, kad skatintų gabiuosius. Apie mokinius, kuriems būtų naudingos papildomos užduotys, AG&T koordinatoriui praneša dalyko mokytojas arba klasės pedagogas. Jie įvertina vaiko poreikius ir, jeigu reikia, parengia individualų ugdymo planą. Taip pat prireikus koordinuoja, siekdami užtikrinti, kad vaikams būtų prieinami darbai, kurie labiau atitinka jų poreikius“, – mokyklos vadovė paaiškina, kaip skatinamas gabių vaikų potencialas. Klaipėdos licėjus autorinė ugdymo sistema yra nuolat tobulinama, praturtinant ją inovatyviais ir efektyviais ugdymo metodais.

Kantrūs ir meistriški pedagogai

Mokyklos vadovė tikina, kad visos šios pažangios ugdymo metodikos ir kitos pastangos nueitų veltui, jei ne kantrūs, vaikams atidūs ir nuolat kvalifikaciją keliantys Klaipėdos licėjaus ir Mažojo Klaipėdos licėjaus pedagogai. Šiose ugdymo įstaigose taip pat dirba ir vaikų psichologai, kurie specializuojasi pagal skirtingo amžiaus vaikų grupes. „Kiekvieno pedagogo darbo kasdienybė – tai pagarba vaikui grįstas darbas ir pastangos suprasti kiekvieną vaiką. Rūpestis ir atidumas yra ypač reikalingi mažiausiems mūsų ugdytiniams, kuriems darželis kartais tampa pirmu rimtu atsiskyrimu nuo tėvų. Todėl pedagogai kalba tyliai, ramiai, šypsosi, yra geros nuotaikos“, – vardija R. Kontautienė. Taip pat daug dėmesio skiriama vaikų sveikatinimui, nes darželis įsikūręs prie jūros. „Tai labai tinkama vieta įgyvendinti sveikatos ugdymo programą: vaikams  prie jūros organizuojamos korekcinės mankštos, šiaurietiškas ėjimas pajūriu, judrūs žaidimai, vyksta aromaterapijos, spalvų terapijos užsiėmimai, imunitetą stiprinančių ekologiškų žolelių arbatų gėrimo ritualai“, – vardija T. Raibys.

Mažajame Klaipėdos licėjuje vadovaujamasi humanistinės pedagogikos principais, vyksta nuolatinis bendradarbiavimas su tėvais.