Paskirstytas Klaipėdos miesto biudžetas

Paskirstytas Klaipėdos miesto biudžetas
AA

Klaipėdos miesto savivaldybės taryba patvirtino 2021-2023 metų Strateginį veiklos planą ir 2020 metų savivaldybės biudžetą. Tai svarbiausi dokumentai, lemiantys sklandų miesto gyvenimą įvairiose srityse – švietimo, socialinės apsaugos, kultūros, sporto, miesto plėtros, aplinkosaugos, ekonomikos ir kt. Nors, pasak mero Vytauto Grubliausko, dėl COVID-19 pandemijos susiduriama su finansiniais iššūkiais, miestui svarbių projektų ir veiklų tęstinumas bus užtikrintas.

Patvirtintos biudžeto pajamos – 203,8 mln. eurų, asignavimai kartu su apyvartinių lėšų likučiu – 223,1 mln. 

Metų eigoje biudžetas dar paprastai būna tikslinamas dėl vėliau skiriamų valstybės biudžeto dotacijų. 

DIDŽIAUSI PROJEKTAI 2021-2023 M. STRATEGINIAME VEIKLOS PLANE:

Viešųjų erdvių atnaujinimas

 • Danės skvero rekonstrukcija – darbai 2021 m. bus tęsiami, pabaiga numatoma 2022 m.
 • Viešosios erdvės prie buvusio „Vaidilos“ kino teatro konversija – 2021 m. projektas bus užbaigtas.
 • Pėsčiųjų tako sutvarkymas palei Taikos pr. nuo Sausio 15-osios iki Kauno g. – 2021 m. projektas bus užbaigtas.
 • Malūno parko sutvarkymas – 2021 m. bus užbaigtas I etapas.
 • Bokštų skvero rekonstrukcija – 2021 m. projektas bus užbaigtas.
 • Ąžuolyno giraitės atnaujinimas – į 2021 m. persikėlė nedidelės apimties baigiamieji darbai.
 • Sakurų parko įrengimas teritorijoje prie Žvejų rūmų – darbai 2021 m. bus tęsiami, pabaiga numatoma 2022 m.
 • Skulptūrų parko sutvarkymas  –  2021 m. pradedamas naujas projektas, kurį siekiama įgyvendinti iki 2023 m. ir dedikuoti Klaipėdos krašto prijungimo prie Didžiosios Lietuvos datai paminėti.
 • Atgimimo aikštės rekonstrukcija – 2021 m. siekiama parengti techninį projektą, 2022-2024 m. įrengti požeminį garažą bei paraleliai tvarkyti aikštės viršų.
 • Daugiabučių namų kiemų tvarkymas tikslinėje teritorijoje (Rumpiškės kvartale). Projektas 2021 m. bus tęsiamas, darbų pabaiga – 2022 m. Kompleksiškai bus sutvarkyta teritorija, atnaujintos ir įrengtos 446 automobilių stovėjimo vietos.
 • Daugiabučių namų kiemų infrastruktūros gerinimas visame mieste – 2021-2023 m. numatoma atnaujinti ir įrengti apie 1170 automobilių stovėjimo vietų, apie 25 tūkst. m apšvietimo tinklų.

Švietimo, sveikatos ir socialinė infrastruktūra:

 • Futbolo mokyklos ir baseino pastatų konversija. 2021 m. numatoma darbų pabaiga.
 • Bus tęsiamos naujos mokyklos statybos šiaurinėje miesto dalyje. Darbų pabaiga – 2022 m.
 • Prasideda lopšelio-darželio „Svirpliukas“ rekonstrukcija, siekiant įrengti naujas ugdymo vietas.
 • Žaliakalnio“ gimnazijos atnaujinimas. 2021 m. numatoma darbų pabaiga.
 • Tauralaukio progimnazijos pastato rekonstravimas į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigą (darbų pradžia 2022 m.).
 • Sporto aikštynų modernizavimas (H. Zudermano gimnazijos – 2021 m., Vitės, M. Gorkio progimnazijų – 2022 m., Gilijos pradinės mokyklos – 2023 m.).
 • Socialinio būsto daugiabučio statyba Rambyno g. 14A – 2021 m. projektas bus užbaigtas.
 • Konsultacinės vaikų poliklinikos statyba J. Karoso g. 12. Darbai 2021 m. bus tęsiami, pabaiga – 2022 m. Projektą įgyvendina Klaipėdos vaikų ligoninė.
 •  Klaipėdos universitetinės ligoninės dalies pastato Liepojos g. 39 rekonstravimas. 2021 m.
 • Naujo Jūrininkų sveikatos priežiūros centro pastato statyba. Darbų pradžia numatoma 2022 m.

 

Susisiekimo sistema:

 • Baltijos prospekto estakados statyba ir žiedinės sankryžos rekonstravimas. Tai didžiausias investicinis projektas, įgyvendinimas numatomas 2021-2023 m.
 • 2021 m. bus baigta įrengti laikina pervaža Lypkių g., sudarysianti papildomą galimybę Baltijos pr. rekonstrukcijos metu laikinam pravažiavimui per LEZ teritoriją.
 • Tilžės ir Mokyklos g. sankryžos bei prieigų rekonstravimas – 2021 m. projektas bus užbaigtas.
 • Šilutės pl. ruožo nuo Tilžės g. iki Kauno g. rekonstravimas – 2021 m. projektas bus užbaigtas.
 • Pajūrio g. rekonstrukcija – 2021 m. projektas bus užbaigtas.
 • Žvyrkelių asfaltavimo darbai Tauralaukio gyvenamajame rajone – darbai tęsiami.
 • Transporto srautų valdymo sistemos įdiegimas  Minijos g.  – Pilies g. – Naujojo Uosto g. 2021-2022 m. numatomas šviesoforinių sankryžų sutvarkymas ir pritaikymas judėjimui „žaliosios bangos“ principu.
 • BRT (fiziškai nuo kito transporto srautų atskirtų trasų viešajam transportui) įrengimas. 2021 m. numatomas projektavimas, 2022 m. infrastruktūros įrengimas Taikos pr.
 • Senamiesčio gatvių (Teatro, Sukilėlių ir kt.) sutvarkymas pagal universalaus dizaino principus. 2021 m. darbų pradžia.
 • Naujų keleivinių stotelių su įvažomis įrengimas – 2021-2022 m. planuojama įrengti 10 stotelių

 

„Nors nerimo būta nemažai ir pirminės prognozės dėl visiems įtempto laikotarpio kovojant su COVID-19 buvo gana pesimistiškos, galutinis tarybos patvirtintas variantas padės užtikrinti tolimesnį miesto vystymąsi, būtinų paslaugų teikimą ir tolimesnę kovą su COVID-19. Visgi atsipalaiduoti negalime, dėl pandemijos buksuojant ekonomikai biudžeto pajamas surinkti gali būti nelengva, ką parodė ir praėjusių metų patirtis. Tačiau kruopštus planavimas bei greitas reagavimas į pasikeitusią situaciją, leidžia užtikrinti stabilumą ir būtinų projektų tęstinumą“, – sako meras.

Tvirtinti didesnius asignavimus nei numatomos pajamos, didžiosioms savivaldybėms Vyriausybė savo protokolu leido praėjusių metų kovo mėnesį, prasidėjus COVID-19 pandemijai. Pernai metų pradžioje patvirtinto biudžeto apimtis siekė 200,8 mln. eurų, patikslintas pajamų planas sudarė 222,7 mln. Eur, faktiškai surinkta beveik 217 mln. Eur.

„Daugeliui sričių šiemet išlieka panašios finansavimo apimtys kaip ir praėjusių metų biudžete, didžiausia asignavimų dalis tradiciškai tenka švietimo funkcijai – šiai sričiai skiriama 111 mln. eurų, lyginant su 2020-ais metais suma auga 12,7 proc. Antroje vietoje su 25,7 mln. rikiuojasi socialinė apsauga, toliau poilsio ir kultūros sritis, ekonomika, aplinkosauga ir kitos sritys. Tačiau turime mažiau galimybių pradėti naujus investicinius projektus. Prioritetą teiksime kofinansuoti tiems projektams, kurie vykdomi Europos Sąjungos ir valstybės lėšomis. Savivaldybė, siekdama užtikrinti investicinių projektų tęstinumą, taip pat numato imti paskolą – iš viso šiemet galime skolintis 5,3 mln. eurų“, – sako savivaldybės administracijos direktorius Gintaras Neniškis.

Investicijoms iš biudžeto numatoma skirti 34,9 mln. Eur, tačiau metų eigoje sulaukus papildomų dotacijų, Europos Sąjungos lėšų, suma paprastai kinta į didžiąją pusę, numatomos gauti lėšos jau iš anksto yra įvertinamos rengiant strateginį veiklos planą, į jį taip pat įtraukiami kiti papildomi finansavimo šaltiniai. Tikėtina, kad šiemet investiciniams projektams bendrai pavyks skirti apie  58,8 mln. Eur.

 

 
Ikona, uždaryti