Klaipėdos uostas miestiečiams pristatytas nauju rakursu

Klaipėdos uostas miestiečiams pristatytas nauju rakursu
AA

Asociacijos Klaipėdos žvejybos uosto bendruomenės nariai ir savanoriai šiandien plaukdami laivu po Klaipėdos uosto akvatoriją susipažino su uoste veikiančiais terminalais, jiems pristatyti šiuo metu uoste vykdomi infrastruktūros projektai, apžvelgtos plėtros perspektyvos.

„Klaipėdos valstybinio jūrų uosto gilinimas, bangolaužių rekonstrukcija, investicijų programos artimiausiais metais, Klaipėdos uosto ir jame veikiančių įmonių diegiamos priemonės ekologijos srityje – temos, kuriomis šiandien diskutavome su klaipėdiečiais. Bendravimas su Klaipėdos gyventojų bendruomenėmis yra neatsiejama mūsų kasdienio darbo dalis. Tik būdami atviri ir nuolat supažindindami gyventojus su uoste diegiamomis aplinkosaugos priemonėmis, vykdomais ir planuojamais projektais, galime konstruktyviai bendradarbiauti“, – sakė Artūras Drungilas, Uosto direkcijos rinkodaros ir bendrųjų reikalų direktorius.

Šiuo metu 38 taškuose Uosto direkcija vykdo aplinkos monitoringą, įvairiose uosto vietose įrengti naftos išsiliejimo davikliai, kurie leidžia iš karto identifikuoti taršą bei greičiau imtis jos likvidavimo darbų. Uoste veikiančios įmonės, siekdamos būti kuo mažiau taršios, investuoja į įvairias šiuolaikines ir aplinkai draugiškas technologijas: diegia uždaras krovos sistemas, elektrines krovos ir transportavimo įrangas, didelės keliamosios galios kranus, yra diegiamos vėdinimo ir dulkių surinkimo sistemos, oro teršalų valymo, rekuperavimo ir deginimo įrenginiai, nuotekų valymo įrenginiai, apsauginiai atitvarai nuo triukšmo ir dulkių sklaidos. 10 uosto kompanijų turi Aplinkos apsaugos vadybos sistemos sertifikatą ISO 14001:2015.

Žvejybos uosto bendruomenei taip pat pristatytas ne vienerius metus trukęs Malkų įlankos išvystymo projektas. Rekonstrukcijos darbų metu paplatintas Malkų įlankos įplaukos kanalas į vakarinę Smeltės pusiasalio pusę, akvatorija išgilinta iki 14,5 m gylio, išvalytas užterštas gruntas, įrengta gamtosauginė krantosaugos sienutė, rekonstruotos krantinės, įrengtos naujos įlaidinės sienos ir antstatai, nauji atmušai bei švartavimo stulpai, lietaus nuotekų tinklai, pokraninis kelias, rekonstruotos dangos, kranto tvirtinimas.

Apžvelgti ir 2020-ais metais pradėti Klaipėdos valstybinio jūrų uosto pietinio ir šiaurinio bangolaužių rekonstravimo, naujų vedlinių projektavimo ir statybos darbai bei laivybos kanalo gilinimo ir platinimo darbai. Per artimiausius keletą metų planuojama atlikti laivybos kanalo gilinimo darbus, kad būtų pasiektas 17–17,5 m gylis.

Ikona, uždaryti