Klaipėdos Baltijos gimnazijoje - universitetinės inžinerinio ugdymo klasės (VIDEO)

AA

Klaipėdos Baltijos gimnazijoje vyksta inžinerinio ugdymo klasė, kurios metu mokymasis vyksta ugdymo klasėje, universitete ir verslo įmonėse.

Gimnazijoje yra suformuotos trys universitetinės inžinerinio ugdymo klasės (Ii1, Ii2, IIi), kuriose veikla organizuojama pagal gimnazijos universitetinių inžinerinio ugdymo klasių veiklos modelį.

Inžinerinio ugdymo programos paskirtis – padėti mokiniams nuosekliai ir kryptingai ugdyti inžinerinę kompetenciją, reikalingą planuojant ateities karjerą bei KU studijuojant su inžinerinėmis profesijomis ar inžinerine kūryba susijusius mokslus.

Pagrindinis mokomasis dalykas yra inžinerija. Toliau moksleiviai gilina žinias pasirinktinai iš šių dalykų: eksperimentinė chemija, projektavimas, CC programavimas, matematika mechanikoje. Taip pat mokomasi robotikos, kuri priskiriama neformaliam švietimui, atliekama ir praktinė - tiriamoji veikla.

Atsižvelgiant į mokinių asmenines savybes, polinkius, gebėjimus ir patirtis leidžiama rinktis 3D modeliavimą, versliąją inžineriją, projektavimą ar braižybą.

Taip pat vykdomi ilgalaikiai (metų trukmės) praktiniai-tiriamieji projektiniai darbai, bendradarbiaujant su KU Jūrų ir gamtos mokslų fakultetu, Jūrų tyrimų institutu.

"Mūsų tikslas yra gilesnės žinios, kurios ateina per praktiką" , - sakė Klaipėdos Baltijos gimnazijos direktorė Jurgita Račkauskienė.

 

Reklama Ikona, uždaryti