Karo pabėgėliai iš Ukrainos galės laikinai apsigyventi Seimo viešbutyje

Karo pabėgėliai iš Ukrainos galės laikinai apsigyventi Seimo viešbutyje
AA

Neužimtose Seimo viešbučio gyvenamosiose patalpose bus suteikta galimybė apgyvendinti nuo Rusijos karinės agresijos Ukrainoje bėgančius žmones, taip išreiškiant solidarumą su už laisvę kovojančiais ukrainiečiais.


 

Tokį sprendimą trečiadienį priėmė Seimo valdyba, apsvarsčiusi Seimo Laisvės frakcijos ir kai kurių pavienių Seimo narių paklausimus dėl galimybės Seimo viešbutyje apgyvendinti karo pabėgėlius iš Ukrainos.

Seimo nariai, pageidaujantys laikinai užleisti jiems suteiktą butą Seimo viešbutyje karo pabėgėliams, įpareigoti iki kovo 18 d. pateikti tokią informaciją Seimo kanceliarijai.

 

„Jeigu Seimo narys gali atsisakyti jam suteiktų gyvenamųjų patalpų Seimo viešbutyje, kad jose galėtų būti laikinai apgyvendinti karo pabėgėliai iš Ukrainos, iki kovo 18 d. įskaitytinai turi apie tai apie informuoti Seimo kanceliariją ir inicijuoti sutarčių dėl gyvenamųjų patalpų Seimo viešbutyje suteikimo nutraukimą. Tai yra deklaruoti, kad jie atsisako jiems skirtų butų karo pabėgėlių laikinam apgyvendinimui“, – Seimo valdybos posėdyje kalbėjo Seimo pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen.

Seimo kanceliarija, kuri patikėjimo teise valdo valstybės turtą, įpareigota surinkti informaciją apie laisvus butus Seimo viešbutyje. Pasiūlyta šią informaciją perduoti Vyriausybei ir informuoti apie galimybę prireikus teisės aktų nustatyta tvarka leisti panaudoti laisvus butus laikinam karo pabėgėlių iš Ukrainos apgyvendinimui.

Seimo kanceliarijai taip pat pavesta parengti teisės aktų pakeitimus, būtinus įgyvendinti šį sprendimą.