Iš Klaipėdos uosto akvatorijos iškastą gruntą bus galima panaudoti uosto infrastruktūrai plėsti

Iš Klaipėdos uosto akvatorijos iškastą gruntą bus galima panaudoti uosto infrastruktūrai plėsti
AA

Aplinkos ministras Simonas Gentvilas pakeitė Grunto kasimo jūrų ir jūrų uostų akvatorijose ir iškasto grunto šalinimo taisykles, kuriomis papildė galimus iškasto grunto valant ar gilinant jūros ar uosto akvatoriją panaudojimo būdus.  

 

Nuo šiol bus leidžiama Klaipėdos valstybiniam jūrų uostui iškastą gruntą panaudoti uosto infrastruktūros plėtros darbams. Nauja tvarka leis sumažinti naudingųjų iškasenų panaudojimą, bus taupomos kuro ir kitos sąnaudos, susidarančios dėl grunto transportavimo, pereinama prie tvaraus grunto panaudojimo.

Iki šiol toks gruntas buvo gramzdinamas Baltijos jūroje, maždaug 10-20 km nuo Klaipėdos, vadinamuosiuose grunto sąvartynuose, o  stipriai užterštas gruntas buvo sandėliuojamas specialiose aikštelėse.

„Vykdant Klaipėdos uosto akvatorijos gilinimo darbus iškastas gruntas gali būti panaudotas ir kitiems tikslams: pavyzdžiui, naujoms teritorijoms ir krantinėms formuoti, užuot jį vežus laidoti į Baltijos jūrą. Visoje Europoje, įskaitant Baltijos regioną, skatinamas tikslinis grunto panaudojimas, per pastaruosius metus atsirado metodų ir technologijų, kaip galima panaudoti iškastą gruntą. Tokia praktika taikoma Nyderlanduose, Suomijoje, Vokietijoje, Didžiojoje Britanijoje ir kt. Todėl ir Lietuvoje naudojant gruntą šiems tikslams, Klaipėdos jūrų uostas sutaupytų nemažai lėšų, nebereikėtų jo vežti į atvirą jūrą, todėl sumažėtų išmetamo anglies dvideginio kiekis, būtų skatinama žiedinė ekonomika, pagerėtų Klaipėdos sąsiaurio vandens ir dugno nuosėdų kokybė“, – sako aplinkos ministras S. Gentvilas.

Norint panaudoti šį gruntą plėtojant uosto infrastruktūrą ir kitus statinius uosto teritorijoje, prieš tai reikės atlikti atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo ar planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procedūras, jei jos yra privalomos.

„Šis taisyklių pakeitimas Klaipėdos uostui leis žymiai efektyviau ir greičiau tvarkyti akvatorijoje iškastą užterštą gruntą, susidariusį eksploatuojant uostą praeityje, pagal tuo metu galiojusias tvarkas. Aplinkos ministerijos priimtas sprendimas kartu prisidės prie valstybės lėšų taupymo, iškastą gruntą bus galima panaudoti naujų teritorijų ar krantinių formavimui“, – sako Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinis direktorius Algis Latakas.

Klaipėdos jūrų uostas 2023 m. iškasė 1,321 mln. m3 tonų grunto.

Reklama Ikona, uždaryti