Informacija apie pasiruošimą ekstremaliosioms situacijoms pasiekė per 2 mln. Lietuvos gyventojų

Informacija apie pasiruošimą ekstremaliosioms situacijoms pasiekė per 2 mln. Lietuvos gyventojų
AA

Vidaus reikalų ministerijos inicijuota informacinė civilinės saugos kampanija „Esame komanda - turime planą“ per pusantro mėnesio pasiekė daugiau nei 2 mln. Lietuvos gyventojų, o ekstremaliosioms situacijoms pasiruošti skirtos interneto svetainės lankomumas šiuo laikotarpiu išaugo trigubai.

„Pirmą kartą Lietuvoje inicijuota tokio masto civilinės saugos informacinė kampanija sulaukė didelio gyventojų susidomėjimo ir stipriai prisidėjo prie geresnio žmonių informuotumo. Akivaizdu, kad  karo Ukrainoje  akivaizdoje šalies gyventojai daugiau investuoja į savisaugą ir žinias apie pasirengimą įvairioms nelaimėms. Būtent dabar, kai tiesioginio pavojaus nėra, yra tinkamiausias metas parengčiai, nes nelaimei įvykus galvoti, ieškoti ir ruoštis laiko nėra, reikia veikti  pagal aiškų veiksmų planą“, – sako vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė.

Aktuali ir  savisaugai svarbi informacija buvo skelbiama įvairiais komunikacijos kanalais (per radiją ir televiziją, internete, socialiniuose tinkluose, regioninėje ir nacionalinėje žiniasklaidoje) tam, kad būtų pasiekta kuo platesnė auditorija – nuo jaunimo iki vyresnio amžiaus žmonių.

Apibendrintais duomenimis, įvairiais komunikacijos kanalais informacija apie pasirengimą ekstremalioms situacijoms pasiekė daugiau nei 2 mln. Lietuvos gyventojų.

Kampanijos pristatymo dieną puslapio lankomumas šoktelėjo net iki 7 kartų. 

Svetainėje apsilankę gyventojai aktyviai domėjosi, kaip pasiruošti konkrečiai ekstremaliai situacijai, kas yra šeimos planas, kokias maisto ir vandens atsargas reikia sukaupti ir kaip pasiruošti išvykimo krepšį.

„Nors intensyvi kampanija baigėsi, tai nereiškia, kad čia ir sustosime. Žmonių švietimas,  informuotumas ir tinkama parengtis yra viena svarbiausių ateinančių metų  civilinės saugos investicijų.  Kad reikia būti pasiruošus ir žinoti, kaip elgtis ekstremaliosiose situacijose – ištikus branduolinei avarijai, kitoms civilinės  saugos nelaimėms ar karinėms grėsmėms – ir toliau gyventojams tai priminsime. Mūsų strateginis tikslas išlieka tas pats – visais būdais gerinti visuomenės pasirengimą galimoms grėsmėms bei didinti savisaugos kultūrą“, – teigia ministrė A. Bilotaitė.

Kampanijos metu padidėjo ir civilinės saugos mokymų bei gyvų susitikimų su civilinės saugos specialistais darbovietėse, mokyklose, renginiuose paklausa.

Vidaus reikalų ministerija ruošia kitus žingsnius, stiprinant visuomenės pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms – planuojami susitikimai su savivaldos atstovais, vietos bendruomenėmis ir seniūnijomis, jaunimo organizacijomis. Taip pat kartu su Švietimo ir mokslo ministerija  rengiama civilinės saugos pagrindų pamoka švietimo įstaigoms.

Stiprinant civilinę saugą  taip pat kartu su savivaldybėmis paženklinta per 1800 priedangų, numatyta prievolė jas įrengti naujai statomuose statiniuose, modernizuojama perspėjimo sirenų sistema, planuojamos reguliarios nacionalinės ir regioninės civilinės saugos pratybas, šiais metais savivaldybėse darbą pradės parengties pareigūnai.

VRM sociologinio tyrimo duomenimis, Lietuvos gyventojų pasirengimas ekstremaliosioms situacijoms išlieka nepakankamas, žmonėms trūksta išlikimui būtinų įgūdžių.

Tik penktadalis (18 proc.) Lietuvos gyventojų turi susiruošę išvykimo krepšį, o šeimos planą, kaip elgtis nelaimės metu, su artimaisiais yra aptarę 15 proc. gyventojų. Būtiniausių atsargų 72 val. (maisto, vandens, vaistų, higienos priemonių) pasiruošę turi 50 proc. šalies gyventojų.

Vidaus reikalų ministerija primena, kad visą informaciją, kaip pasiruošti nelaimėms ir kaip elgtis jų metu, galima rasti internete adresu Lt72.lt

Ikona, uždaryti