Pajūrio aplinkos ir biogeochemijos laboratorijai – tyrimų kokybės sertifikatai

Pajūrio aplinkos ir biogeochemijos laboratorijai – tyrimų kokybės sertifikatai
AA

Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų instituto (KU JTI) Pajūrio aplinkos ir biogeochemijos laboratorijoje jau galima atlikti maksimalaus tikslumo reikalaujančius aplinkos taršos tyrimus. Vakarų Lietuvos regione tai yra vienintelė laboratorija, atliekanti išskirtinius eksperimentinius ir analitinius tyrimus ne tik mokslo ir valstybės reikmėms, bet ir teikianti paslaugas verslo įmonėms, kurioms aktualu stebėti į aplinką patenkančios taršos rodiklius. 

Leidimą atlikti taršos šaltinių išmetamų ir/arba išleidžiamų į aplinką teršalų bei jų kiekio ore, vandenyje, dirvožemyje laboratorinius tyrimus ir/ar matavimus išdavė LR Aplinkos apsaugos agentūra. Sertifikatas laboratorijos personalui taip pat suteikia teisę paimti paviršinio vandens, nuotekų, dirvožemio ir dugno nuosėdų mėginius. Anot Pajūrio aplinkos ir biogeochemijos laboratorijos vadovo dr. Mindaugo Žiliaus, visa tai liudija ne tik laboratorijoje esančios įrangos kokybę, naudojamų tyrimo metodų tikslumą, bet ir laboratorijoje dirbančio personalo kompetenciją.

Pajūrio aplinkos ir biogeochemijos laboratorijoje vykdomų tyrimų sertifikavimo procesas – tęstinis veiksmas, siekiant oficialiai įtvirtinti naujus mokslui ir rinkai aktualius taršos tyrimų metodus. „Laboratorijoje jau galime atlikti ftalatų, fenolių, maistmedžiagių, anijonų, biocheminio ir cheminio deguonies, skendinčių medžiagų, kai kurių metalų ir fiziko-cheminių parametrų (deguonies, elektros laidžio, pH) tyrimus ir jų rezultatai bus pripažįstami visose Lietuvos kontroliuojančiose institucijose. Siekdami patenkinti mokslo, valstybės bei regiono verslo subjektų lūkesčius, drauge su komanda tęsiame metalų ir naujai atsirandančių teršiančių medžiagų tyrimų sertifikavimą, naujų metodų vystymą ir rengiamės savo paslaugas akredituoti“,- sako dr. Mindaugas Žilius.

Laboratorijos vadovo teigimu, tyrimų sertifikavimo ypač laukė šio regiono verslo subjektai, kuriems privalu nuolat atlikti sertifikuotus vandens bei nuotekų cheminius tyrimus. Galimybė visa tai atlikti Klaipėdoje taupo užsakovų laiką ir lėšas. 

KU Jūros tyrimų institute veikia keturios laboratorijos - Pajūrio aplinkos ir biogeochemijos, Mechanikos ir jūrų inžinerijos, Vandens transporto ir oro taršos bei Žuvininkystės ir akvakultūros. Visos jos aprūpintos šiuolaikine įranga, su kuria dirba aukščiausios kvalifikacijos personalas bei savo tyrimus atliekantys mokslininkai. Laboratorijose atliekami ir valstybės institucijoms bei verslui reikalingi tyrimai. 

Reklama Ikona, uždaryti