Klaipėdos universiteto garbės daktaru inauguruotas prof. habil. dr. Vladas Algirdas Bumelis

Klaipėdos universiteto garbės daktaru inauguruotas prof. habil. dr. Vladas Algirdas Bumelis
AA

Iškilmingame Klaipėdos universiteto (KU) Senato posėdyje Garbės daktaro regalijos įteiktos akademikui prof. habil. dr. Vladui Algirdui Bumeliui – jis apsiaustas toga, jam įteikti KU garbės daktaro statusą liudijantys Senato nutarimas bei ženklas. 

regalijos ku

 „Tai – iškili mokslo ir verslo asmenybė. Žmogus, kuris rūpinasi jaunosios kartos ugdymu, daug dėmesio skiria mokslo plėtrai, palaiko tamprius ryšius su Klaipėdos universitetu, remia jį tiek intelektualiai, tiek finansiškai. Universitetui garbė, kad ši asmenybė sutiko tapti mūsų bendruomenės nariu“,- KU Senato nutarimą dėl KU garbės daktaro vardo suteikimo kraštiečiui prof. habil. dr. Vladui Algirdui Bumeliui pristatė Senato pirmininkas prof. dr. Vaidutis Laurėnas. Nutarimas priimtas praėjusių metų spalio 5 d.

ku

Į iškilmingą ceremoniją kviesti svečiai naująjį KU garbės daktarą pasveikino plojimais. „Esu be galo dėkingas Klaipėdos universitetui už šią išskirtinę garbę. Mano pareiga yra išlaikyti ir tobulinti standartus, kuriuos įkūnija šis Garbės daktaro vardas, garantuojant, kad kompetencija ir inovacijos taptų vertybe, kurią perduosime ateities kartoms. Šis pripažinimas dar kartą patvirtina, kad dirbdami išvien ir remdami mokslą bei švietimą kaip visuomenės klestėjimo ir augimo pagrindą, galime pasiekti neribotas aukštumas“,- po ceremonijos pakiliomis emocijomis dalijosi KU garbės daktaras prof. habil. dr. V. A. Bumelis.

ku

„Džiaugiamės, jog KU šeima pagausėjo. Į ją kaip visateisis narys įsiliejo mokslininkas su didžiule ir turtinga patirtimi. Leiskite mums pabūti savanaudžiais ir turėti vilčių, jog profesoriaus biotechnologijų žinios, tarptautinio verslo dėsnių išmanymas praturtins mus visus – mokslininkus, dėstytojus, kurie kuria pažangą ir augina jaunąją kartą“,- KU garbės daktarą pasveikino Universiteto rektorius prof. dr. Artūras Razbadauskas.

KU garbės vardu pagerbiami iškilūs mokslininkai ar visuomenės veikėjai pagal susiklosčiusią tradiciją viešai pristatomi miesto ir KU bendruomenei. Prieš regalijų suteikimo ceremoniją prof. habil. dr. V. A. Bumelis skaitė paskaitą „Biotechnologijų pramonės raida Lietuvoje“. Joje apžvelgė ir savąjį kelią: nuo mokslininko-inovatoriaus  iki sėkmingo tarptautinio verslo kūrėjo.

KU garbės daktarų sąraše – 27 Lietuvos ir užsienio šalių mokslininkai, iškilūs visuomenės veikėjai, savo darbais ir intelektine veikla reikšmingai prisidėję prie KU augimo.

 

Apie KU garbės daktarą prof. habil. dr. V. A. Bumelį

1949-ųjų metų liepos 1-ąją Kretingoje gimęs Vladas Algirdas Bumelis – chemikas, enzimologas, biotechnologas, habilituotas fizinių mokslų daktaras, mokslininkas-praktikas, Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys. Mokslininkas yra daugiau nei pusantro šimto mokslinių publikacijų bendraautoris, su jo vardu siejama dešimtys išradimų, patentuotų produktų. Prof. habil. dr. V. A. Bumelis vadinamas genų inžinerinės farmacijos pradininku Lietuvoje, sukūrusiu genų inžinerijos metodais grįstas vaistų gamybos technologijas, padėjusiu lietuviškos biofarmacijos pramonės pamatus. Prof. habil. dr. V. A. Bumelis šiandien – „Northway“ įmonių grupės, kuri jungia 17 įmonių, veikiančių medicinos ir biotechnologijų sektoriuose, vadovas, „Northway Biotech“ klasterio generalinis direktorius ir valdybos pirmininkas.