Klaipėdos universiteto bendruomenėje – skaudi netektis

Klaipėdos universiteto bendruomenėje – skaudi netektis
AA

Klaipėdos universitetas su dideliu liūdesiu praneša, kad amžinybėn išėjo Socialinių ir humanitarinių mokslų fakulteto Lituanistikos ir užsienio kalbų centro vadovė Jūratė Derukaitė – puiki vadovė, visų mylima kolegė, talentinga dėstytoja, nepakeičiama bičiulė ir draugė.

Visada užjaučianti, visada norinti padėti, visada visiems randanti patį šilčiausią ir taikliausią žodį – tokia ji liks visų mūsų prisiminimuose.

Jūratės aistra kalboms, gebėjimas įžiebti norą mokytis liks studentų ir kolegų prisiminimuose ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Jos įkurtas ir beveik du dešimtmečius puoselėtas Lituanistikos ir kalbų centras, jame sėkmingai veikiančios Lietuvių kalbos ir kultūros vasaros bei žiemos akademijos garsina Universiteto ir fakulteto vardą įvairiausių šalių lietuvių bendruomenėse.

Tyliu ir kantriu darbu Jūratė gebėjo sutelkti bendradarbius įgyvendinti ir sėkmingai plėtoti Centro veiklos sumanymus, kartu derinti su įvairia savo ne kaip vadovės veikla.

Pabuvusi žemėje viešnia, išėjo savuoju amžinybės keliu linkėdama mums, čia liekantiems, dalintis gerumu, skleisti pasiaukojimo ir atleidimo šviesą. Dalijamės skausmu ir reiškiame nuoširdžiausią užuojautą artimiesiems. Jos atminimas tebūnie amžinas mūsų širdyse. Ilsėkis ramybėje.