Klaipėdos švietimo įstaigose – daugiau pedagogų ir padėjėjų

Klaipėdos švietimo įstaigose – daugiau pedagogų ir padėjėjų
AA

Klaipėdos švietimo įstaigose įsteigta daugiau mokytojų padėjėjų bei ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų etatų. Taip pat didinamas švietimo pagalbos specialistų bei pailgintos dienos grupių auklėtojų etatų skaičius. Bendrai miesto mokyklose bei lopšeliuose-darželiuose įsteigtas 191 naujas etatas. Šiems pokyčiams spalio 26 d. posėdyje pritarė savivaldybės taryba.

„Ugdymo kokybė ir sąlygos mokyklose bei darželiuose – vienas iš itin svarbių mūsų prioritetų. Taryboje taip pat patvirtinti strateginio veiklos plano pakeitimai, kuriais numatoma daugiau lėšų įstaigų atnaujinimo darbams, o padidinus etatų skaičių mokyklose bei darželiuose užtikrinama geresnė ugdymo kokybė“, – sako Klaipėdos meras Arvydas Vaitkus.

Mokykloms bei lopšeliams-darželiams labai aktualus mokytojų padėjėjų skaičiaus didinimas. Tai specialistai, dirbantys kartu su mokytojais klasėse ir grupėse, kuriose kartu su visais mokiniais ugdomi ir specialiųjų poreikių turintys vaikai. Dabar mokyklose ir lopšeliuose-darželiuose įsteigti 102 nauji etatai, bendrai įstaigose dirbančių mokytojų padėjėjų skaičius išauga iki 410. Patvirtinus pokyčius, šiuo metu mokyklų bei lopšelių-darželių poreikis pagal jų pateiktus prašymus jau  tenkinamas beveik 100 procentų.

Lopšeliuose-darželiuose situacija ženkliai keičiasi ir dėl naujų ikimokyklinio bei priešmokyklinio ugdymo mokytojų etatų. Padidinus etatų skaičių, visoms grupėms jau tenka po 2 mokytojų etatus.  Papildomi etatai palaipsniui pradėti įvedinėti prieš kelerius metus, o pastarasis didinimas, kai įvesti 59 nauji pedagogų etatai – jau paskutinis etapas ir tikslas, kad kiekvienai grupei būtų užtikrinti du pedagogų etatai, bus įgyvendintas.

Švietimo įstaigose taip pat dirbs daugiau švietimo pagalbos specialistų, įvedama 16,8 naujų etatų, tad į švietimo įstaigų bendruomenes gali įsilieti naujų logopedų, specialiųjų pedagogų ir kitų švietimo pagalbos specialistų. Taip pat didinamas pailgintos dienos grupių auklėtojų etatų skaičius – papildomai įsteigta 4,8 etato.

Naujiems etatams išlaikyti per metus papildomai prireiks 3,8 mln. eurų. Iš šios sumos 2,4 mln. eurų (t. y. 64,5 proc.) bus finansuojama iš savivaldybės biudžeto, 1,3 mln. – iš valstybės biudžeto, 41,2 tūkst. eurų iš įstaigų pajamų.

Ikona, uždaryti