Klaipėdos savivaldybė: naujus mokslo metus pradeda beveik 23 000 mokinių

Klaipėdos savivaldybė: naujus mokslo metus pradeda beveik 23 000 mokinių
AA

Nauji mokslo metai Klaipėdos mieste prasidės rugsėjo 1 d. 9.00 val. tradiciniu renginiu Lietuvininkų aikštėje – Pirmąja pamoka.  Renginyje dalyvaus visų miesto mokyklų ir Tarptautinės Ukrainos mokyklos Klaipėdos padalinio atstovai. Po šventinio renginio iš Lietuvininkų aikštės Sausio 15-osios g. link pajudės šventinė mokyklų automobilių kolona. Apie mokyklose vyksiančius Mokslo ir žinių dienai skirtus renginius bus skelbiama jų interneto svetainėse.

Bendrasis ugdymas. Preliminariais duomenimis, Klaipėdos bendrojo ugdymo mokyklose šiais mokslo metais mokysis apie 22 700 (2022–2023 m. m. – 21 324) mokinių, iš jų – apie 1970 (2022–2023 m. m. – 1949) pirmokų. Mokinių skaičius (apie 900) didėja  ir dėl ukrainiečių vaikų, atvykusių iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karo veiksmų.

Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas. Į miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigas 2–3 metų amžiaus vaikų (lopšelio grupės) priimta apie 1300 (2022–2023 m. m. – 1110); laukia eilėse 90 (2022–2023 m. m. –125) ; laisvų vietų (65) yra ikimokyklinio ugdymo įstaigose, esančiose pietinėje miesto dalyje nuo Baltijos pr. Poreikis būtų patenkintas, bet tėvai laukia laisvų vietų šiaurinėje ir centrinėje miesto dalyje veikiančiose ikimokyklinio ugdymo įstaigose.

3–6 metų amžiaus vaikų (darželio grupės) priimta apie 550 (2022–2023 m. m. – 500), laukia eilėse 50 (2022–2023 m. m. – 108). Laisvų vietų yra apie140. Į laisvas ikimokyklinio ugdymo įstaigų vietas priimami vaikai, atvykę iš Ukrainos.

Neformalus vaikų švietimas. 2023–2024 m. m. savivaldybės biudžetinėse neformaliojo vaikų švietimo įstaigose būrelius pasirinko lankyti apie 5500 vaikų. Nuo rugsėjo 1 d. Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro atnaujintame padalinyje Melnragėje (Molo g. 60) siūlomi būreliai: anglų kalbos,  dailės ir tapybos, gitaros, orientavimosi sporto, robotikos, turizmo. Šiais mokslo metais neformaliojo vaikų švietimo programose dalyvaus daugiau kaip 8000 miesto mokinių.  2023 m. vaikų vasaros poilsio organizavimui savivaldybė skyrė 200 tūkst. Eur. Suorganizuota 90 stovyklų, kurioms buvo skirtas dalinis finansavimas, stovyklose buvo užimta daugiau kaip 3000 vaikų.

Nuo šių mokslo metų bendrojo ugdymo mokyklų 1, 3, 5, 7, 9 (I), 11 (III) klasėse pradedama dirbti pagal atnaujintas bendrąsias programas. Švietimo įstaigose  bus siekiama užtikrinti visų mokinių įtrauktį į švietimo sistemą. Bus pradėta įgyventi Tūkstantmečio mokyklų programa, kurioje dalyvaus 6 Klaipėdos bendrojo ugdymo mokyklos („Aitvaro“, „Žaliakalnio“ gimnazijos, Liudviko Stulpino, „Santarvės“, „Smeltės“ ir „Saulėtekio“ progimnazijos).

Džiaugsmingų atradimų, malonaus bendravimo visiems naujais mokslo metais!

Reklama Ikona, uždaryti