Džiuginantys Klaipėdos abiturientų rezultatai

Džiuginantys Klaipėdos abiturientų rezultatai
AA

Liepos 12 d. paaiškėjo paskutiniai šių metų abiturientų brandos egzaminų rezultatai. Klaipėdos mieste valstybinius brandos egzaminus laikė 1726 abiturientai.  2022 m. daugiausiai 100 balų įvertinimų gauta iš užsienio kalbos (anglų) – 28 bei lietuvių kalbos ir literatūros (21)VBE. Didžiausią kraitį šimtukų surinko „Ąžuolyno“ gimnazija – 41, Klaipėdos licėjus – 25 bei „Vėtrungės“ gimnazija – 6 ir Eduardo Balsio menų gimnazija – 6. Po 4 šimtukus gavo abiturientai iš Vytauto Didžiojo gimnazijos bei Klaipėdos licėjaus. Po 3 šimtukus pelnė 6 abiturientai, po 2 šimtukus – 10 abiturientų.

„Šių metų Klaipėdos abiturientų pasiekimai nenuvylė. Ji yra tokie, kokių tikėjomės. Taip, šimtukų yra daug mažiau negu pernai. Vis dėlto turime nepamiršti, kad šiemetiniai abiturientai, būdami vienuoliktokai, metus buvo karantine, tai, be abejo, padarė įtaką egzaminų rezultatams“, – sakė Klaipėdos miesto savivaldybės Švietimo skyriaus vedėja Laima Prižgintienė.

Detaliau apie tai, kaip abiturientams sekėsi laikyti valstybinius brandos egzaminus (VBE) – Klaipėdos miesto abiturientų rezultatų suvestinėje.

 • Valstybinį Lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminą šiemet laikė 1101 uostamiesčio abiturientas, iš jų 99 egzamino neišlaikė (2021 m. –108 iš1082), 100 balų įvertinimą, kaip ir praeitais metais, gavo 21 Lyginant su praeitais metais, bendras vidurkis yra aukštesnis (mieste 44,07 ir 47,46 proc.), 2022 m. šalyje – (46,38 ir 48,26 proc.). Aukščiausi balo vidurkiai yra Klaipėdos licėjaus (76,78), „Ąžuolyno“ gimnazijos (66,06) bei Hermano Zudermano gimnazijos  (56,84);
 • Valstybinį Užsienio kalbos (anglų) brandos egzaminą šiemet laikė 1213 abiturientų, iš jų 20 neišlaikė (2021 m. –15 iš 1274), 100 balų įvertinimą gavo 28 (pernai – 15). Lyginant su šalies vidurkiu, miesto balo vidurkis yra didesnis 62,66 (šalies- 60,8). Aukščiausi balo vidurkiai yra Ąžuolyno“ gimnazijos (84,6), Klaipėdos licėjaus (84,25) bei Eduardo Balsio menų gimnazijos(71,22);
 • Istorijos valstybinį brandos egzaminą šiemet laikė 359 abiturientai, iš jų 3 egzamino neišlaikė (2021 m. – 3), 100 balų įvertinimą gavo 3 Lyginant su praeitais metais, mieste bendras vidurkis yra aukštesnis (47,81 ir 47,44), 2022 m. šalyje – 48,03. Aukščiausi balo vidurkiai yra „Ąžuolyno“ gimnazijos (74,44), Klaipėdos licėjaus (71,67) bei Hermano Zudermano gimnazijos(69,57);
 • Matematikos valstybinį brandos egzaminą šiemet Klaipėdoje laikė 950 abiturientų, iš jų 374 egzamino neišlaikė (2021 m. – 157 iš 970), 100 balų įvertinimą gavo 12 (2021 m. – 34) abiturientų. Lyginant su praeitais metais, bendras vidurkis mieste yra ženkliai mažesnis (23,58 ir 35,81), 2022 m. šalyje – 24,29). Aukščiausi balo vidurkiai yra Klaipėdos licėjaus (77,08) ir „Ąžuolyno“ gimnazijos (54);
 • Informacinių technologijų valstybinį brandos egzaminą šiemet Klaipėdoje laikė 117 abiturientų, iš jų 18 egzamino neišlaikė (2021 m. – 10 iš 140), 100 balų įvertinimą gavo 10 (2021 m. – 42). Lyginant su praeitais metais, bendras vidurkis yra mažesnis (59,38 ir 49,34), tačiau už šalies vidurkį 2 metus iš eilės ženkliai aukštesni (2021 m. – 47,69 ir 2022 m. – 37,48 proc.). Aukščiausi balo vidurkiai yra „Ąžuolyno“ gimnazijos (88,61), Vydūno gimnazijos (87) bei Klaipėdos licėjaus (70,91);
 • Fizikos valstybinį brandos egzaminą šiemet laikė 144 abiturientai, iš jų 7 egzamino neišlaikė (2021 m. – 6 iš 161), 100 balų įvertinimą Klaipėdoje gavo abiturientai (2021 m. - 7). Lyginant su praeitais metais, bendras vidurkis mieste yra aukštesnis (48,48 ir 50,58), 2022 m. šalyje – 46,69. Aukščiausi balo vidurkiai yra Klaipėdos licėjaus (77,33), „Ąžuolyno“ gimnazijos (77,31) bei „Varpo“ gimnazijos (55,25);
 • Geografijos valstybinį brandos egzaminą šiemet laikė 192 abiturientai, iš jų 1 egzamino neišlaikė (2021 m. – 4), 100 balų įvertinimą gavo (2021 m. šimtukų nebuvo). Lyginant su praeitais metais, bendras vidurkis yra ženkliai aukštesnis (47,45 ir 56,54), 2022 m. šalyje – 51 proc. Aukščiausi balo vidurkiai yra „Ąžuolyno“ gimnazijos (78,76), Vydūno gimnazijos (77) bei „Vėtrungės“ gimnazijos (875,58);
 • Chemijos valstybinį brandos egzaminą šiemet laikė 61 abiturientai, iš jų 4 egzamino neišlaikė (2021 m. – 1 iš 47), 100 balų 1 abituriento darbas (2021 m. - 1). Lyginant su praeitais metais, bendras miesto vidurkis yra žemesnis (56,72 ir 60,6), tačiau praeitus ir šiuos metus vidurkis yra aukštesnis už šalies vidurkį (2021 m. -51,36 ir 2022 m. – 56,57). Aukščiausi balo vidurkiai yra Klaipėdos licėjaus (85,67), Klaipėdos universiteto Žemynos“ gimnazijos (84) bei Vytauto Didžiojo gimnazijos (82,5);
 • Biologijos valstybinį brandos egzaminą šiemet Klaipėdoje laikė 338 abiturientai, iš jų 13 egzamino neišlaikė (2021 m. – 13 iš 302), 100 balų įvertinimą gavo 2 (2021 m. – 9) abiturientai. Lyginant su praeitais metais, bendras vidurkis yra ženkliai mažesnis (54,34 ir 48,75), tačiau už šalies vidurkį – aukštesnis (2021 m. -54,51 ir 2022 m. – 46,13 proc.). Aukščiausi balo vidurkiai yra Klaipėdos licėjaus (94,22), „Ąžuolyno“ gimnazijos (70,17) bei „Aitvaro“ gimnazijos (66,14);
 • Užsienio kalbos (rusų) valstybinį brandos egzaminą šiemet Klaipėdoje laikė 56 abiturientas, egzamino neišlaikiusių nėra, kaip ir pernai, nėra; 100 balų įvertinimą gavo 9 abiturientai, iš jų – 2 eksternai. Lyginant su praeitais metais, bendras vidurkis yra mažesnis (76,9 ir 68,02), 2022 m. šalyje – 71,31). Aukščiausi balo vidurkiai yra Klaipėdos licėjaus (100), Stasio Šimkaus konservatorijos (100) bei Eduardo Balsio menų gimnazijos (96,5);
 • Užsienio kalbos (prancūzų) valstybinį brandos egzaminą šiemet laikė2 abiturientai iš Vytauto Didžiojo ir VšĮ „Vaivorykštės  tako“ gimnazijų (2021 m. nebuvo nei vieno pasirinkusio laikyti šį egzaminą). Mieste vidurkis siekė 87 balo, šalies mastu – 76,14.

Abiturientai iš viso laikė 11- os mokomųjų dalykų valstybinius brandos egzaminus. Net 7 – ių Klaipėdos ugdymo įstaigų abiturientų laikytų egzaminų vidurkiai yra aukštesni už šalies vidurkį. Pažymėtina, kad miesto abiturientų VBE balų vidurkiai aukštesni nei šalies yra šių egzaminų: informacinių technologijų (miesto – 49,34, šalies – 37,48), chemijos (miesto – 56,72, šalies – 56,57), užsienio kalbos (anglų) (miesto – 62,66, šalies – 60,8), biologijos (miesto – 48,75, šalies – 46,13),  geografijos (miesto – 56,54, šalies – 51), fizikos (miesto – 50,58, šalies – 46,69) ir užsienio kalbos (prancūzų) (miesto – 87, šalies – 76,14 proc.).

Nedaug nuo šalies vidurkio skiriasi miesto abiturientų istorijos VBE balo vidurkis (matematikos: miesto – 47,91, šalies – 48,03). Žemesni nei šalies miesto abiturientų VBE vidurkiai yra matematikos  (miesto – 23,58, šalies – 24,29)  bei lietuvių kalbos ir literatūros (miesto – 47,46, šalies – 48,26) bei užsienio kalbos (rusų) VBE (miesto – 68,02, šalies – 71,31). Daugiausiai uostamiesčio abiturientų neišlaikė valstybinio matematikos brandos egzamino (39,37  proc.), tai yra pats blogiausias rezultatas per pastaruosius trejus metus.