Baltijos jūros laivų taršos stebėseną vykdantis dronas baigia misiją

Baltijos jūros laivų taršos stebėseną vykdantis dronas baigia misiją
AA

Aplinkos apsaugos departamento Klaipėdos valdybos Jūros aplinkos apsaugos inspekcija per vykdomą 3 mėnesių šiuolaikiško drono misiją gavo daugiau nei 130 emisijų ataskaitų dėl laivų išmetamųjų dujų kokybės. Reguliariai vykdomų skrydžių metu buvo identifikuota 20 atvejų dėl galimų sieros koncentracijos viršijimo laivų išmetamosiose dujose.  Visi atvejai ištirti, tyrimams buvo imami kuro mėginiai, taip pat informuotos laivų vėliavos valstybių atsakingos institucijos dėl galimų pažeidimų.

„Džiaugiamės, kad turėjome galimybę pasinaudoti tokia taršos stebėjimo misija. Naudojantis moderniomis technologijomis ir „Schiebel CAMCOPTER® S 100“ orlaivio galimybėmis visos misijos laikotarpiu gauta daugiau nei 130 emisijų ataskaitų, identifikuota 20 atvejų, kai galimai laivų išmetamosiose dujose buvo viršyta sieros koncentracija“, – teigė Jūros aplinkos apsaugos inspekcijos vyr. specialistas Gediminas Vasiliauskas.

Šis modernus dronas, skrisdamas virš jūroje plaukiančių laivų, matuoja išmetamąsias dujas ir leidžia nustatyti, ar jos neviršija nustatytų normų. Turimos funkcijos leidžia efektyvinti ir stiprinti aplinkosaugos kontrolę, greičiau užkardyti pažeidimus.

2015 m. sugriežtinus reikalavimus laivybos sektoriui, Baltijos jūra paskelbta teritorija, kurioje laivų naudojamo kuro sieringumas negali viršyti 0,1 proc.

Pasak G. Vasiliausko, orlaivyje sumontuoti dujų jutikliai ir fotoaparatai gali aprėpti optinius ir infraraudonųjų spindulių spektro diapazonus, fiksuoti, kokio sieringumo degalus naudoja laivai, ir kontroliuoti jų išmetamą sieros kiekį, negalintį viršyti 0,1 proc.

„Įprastai patikrinamas tik kas ketvirtas į Lietuvos teritoriją įplaukiantis laivas. Vykdant misiją, kasdien mažiausiai 5 valandas skraidantis dronas stebi 70–80 proc. plaukiančių laivų ir duomenis realiu laiku perduoda į duomenų bazę. O jei nustatomas pažeidimas, duomenys realiu laiku išsiunčiami aplinkosaugininkams ir kitoms atsakingoms Lietuvos tarnyboms“, – sakė G. Vasiliauskas.

Misijos tikslas – Lietuvos Respublikos jūros rajone siekiant matuoti laivų išmetamųjų dujų koncentracijas, stebėti galimus taršos atvejus iš laivų nafta ir jos produktais, šiukšlėmis, vykdyti verslinės žvejybos kontrolę, taip pat įvertinti laivų navigacijos saugumą.

Per EJSA NBVOS misiją surinkti nenutrūkstami trijų mėnesių duomenys apie laivų išmetamųjų dujų sieros oksidų koncentracijas. Taip pat įvertinta, kaip laikomasi sieros oksidų taršos iš laivų kontrolės rajonui taikomų reikalavimų. Surinkti duomenys apie jūros taršos nafta ir jos produktais bei šiukšlėmis incidentus, laivų navigacinį saugumą ir verslinės žvejybos subjektų veiklą jūroje.

„Turint tokius duomenis, bus galimybė įvertinti, ar veikla jūroje vykdoma laikantis nacionalinių reikalavimų ir tarptautinių įsipareigojimų, ar efektyviai vykdoma veiklos kontrolė, nustatyti kontrolės stiprinimo poreikį ir kryptis“, – apie teigiamus rezultatus kalbėjo G. Vasiliauskas.

Misija ir bepiločių orlaivių galimybės stebint taršą jūroje sulaukė didelio institucijų susidomėjimo, todėl Aplinkos apsaugos departamentas bendradarbiavo su kitomis institucijomis, tarp kurių Karinės jūrų pajėgos ir jų Jūrų gelbėjimo koordinavimo centras, Žuvininkystės tarnyba.

Misijai naudojamas „Schiebel CAMCOPTER® S 100“ orlaivis – vertikaliai kylantis ir nusileidžiantis bepilotis orlaivis, kurio dujų jutikliai ir fotoaparatai gali aprėpti optinius ir infraraudonųjų spindulių spektro diapazonus. Jis padeda aptikti laivų emisijas, prireikus gali stebėti jūrą. 

 

Ikona, uždaryti