Pirmoji ponia lankėsi Klaipėdos jūrų kadetų mokykloje

Pirmoji ponia lankėsi Klaipėdos jūrų kadetų mokykloje
AA

Pirmoji ponia Diana Nausėdienė antradienį lankėsi Klaipėdos jūrų kadetų mokykloje. Čia pirmajai poniai pristatytos jūreivystės, laivybos ir karybos veiklos, vėliau D. Nausėdienė dalyvavo diskusijoje su pedagogais ir moksleiviais.

nausėdienė

„Lietuvai šiandien kaip niekad reikia pilietiškai ir patriotiškai pasirengusių žmonių, kurie galėtų kurti ir remti mūsų šalį, būtų įgiję tam reikalingų įgūdžių ir kompetencijų. Kadetų licėjuje ugdomos būtent tokios asmenybės. Džiaugiuosi, jog mokiniai čia gauna itin stiprius patriotiškus pagrindus. Svarbu ir tai, jog didelė dalis baigusių licėjų lieka gyventi ir dirbti Lietuvoje“, – sakė D. Nausėdienė.

Pirmoji ponia pabrėžė, jog valstybei reikalinga aiški strategija, kuri leistų plėtoti kadetų mokyklas, taip pat vizija, kuri būtų nukreipta į siekiamus rezultatus, kadetų ugdymą remiantis tarpinstituciniu bendradarbiavimu.

D. Nausėdienė padėkojo Klaipėdos jūrų kadetų mokyklos pedagogams už entuziazmą, pasiaukojimą ir kasdienes pastangas ugdant jaunąją kartą. „Nė trupučio neabejoju, jog tvirtai ir kryptingai įgyvendinate savo viziją, kurdami modernią ir kaitai atvirą ugdymo įstaigą, patrauklią visos šalies jaunimui jūrinių tradicijų ir kultūros puoselėjimu. Ačiū už tai, kad ugdote lyderius, savarankiškas, atsakingas, tvirto būdo ir kilnios dvasios, laisvas, kūrybingas, pilietiškai aktyvias asmenybes“, – teigė pirmoji ponia.

Susitikime dalyvavo ir Lietuvos didžiosios kunigaikštienės Birutės karininkų šeimų moterų sąjungos (birutiečių) atstovės.

Lietuvoje veikia dvi kadetų mokyklos – Klaipėdos jūrų kadetų mokykla ir Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjus Kaune.