Klaipėdos miškų kontrolės pareigūnai gilino žinias praktiniuose medynų taksacijos mokymuose

Klaipėdos miškų kontrolės pareigūnai gilino žinias praktiniuose medynų taksacijos mokymuose
AA

Aplinkos apsaugos departamento Klaipėdos miškų kontrolės skyriaus pareigūnai dalyvavo praktiniuose medynų taksacijos (medynų taksacinių rodiklių įvertinimo) mokymuose, kuriuose gilino praktinius įgūdžius nustatant medyno kokybinius bei kiekybinius rodiklius. Šie įgūdžiai reikalingi vertinant vidinės miškotvarkos projektų bei atliktų miško kirtimų kokybę. 

Mokymų metu pareigūnai relaskopo (70 cm lazdelė su 2 cm pločio dioptrija gale) pagalba, taikant medžių apskaitos kampinio matavimo metodą, nustatinėjo medynų rūšinę sudėtį, skalsumą, tūrį ir kitus taksacinius rodiklius. Nustatant medžių vidutinį aukštį buvo išbandyti lazeriniai aukštimačiai. 

Aplinkosaugininkai pažymi, kad miškotvarkos projektas yra pagrindinis dokumentas, pagal kurį organizuojama miškų ūkio veikla ir atliekami visi miškų atkūrimo, naudojimo ir miško žemių tvarkymo darbai. Priklausomai kaip kokybiškai šis dokumentas bus parengtas priklauso ir miške atliekamų darbų kokybė.  

Šiuose mokymuose aplinkosaugininkai tikrino ar miško savininkai laikosi privalomų vykdyti miškotvarkos projekto dalių – pagrindinių kirtimų dešimtmečio normos ir miško atkūrimo. Atliko miško žemės sklypų patikrą pagal parengtus ir Valstybinės miškų tarnybos patvirtintus miškotvarkos projektus: inventorizavo medynus, atliko ūkinės veiklos bei  medynų taksacinių rodiklių analizę, įvertino suprojektuotų ūkinių priemonių teisingumą. 

Primename, kad privačių miškų vidinės miškotvarkos projektų tvirtinimas arba privačių miškų vidinės miškotvarkos projektų derinimas pažeidžiant nustatytus reikalavimus užtraukia baudą nuo 30 iki 90 eurų.   

Netinkamas ūkinių priemonių projektavimas, kai dėl to pateiktas derinti vidinės miškotvarkos projektas įvertinamas neigiamai, ir neteisingas miškų amžiaus ir rūšinės sudėties nustatymas sudarant miškotvarkos projektus užtraukia baudą asmenims nuo 60 iki 120 eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo 120 iki 170 eurų.