Nuo spalio iki gruodžio pabaigos bus ribojama kai kurių žuvų žvejyba

Nuo spalio iki gruodžio pabaigos bus ribojama kai kurių žuvų žvejyba
AA

Įsigaliojo ES Tarybos reglamento nuostata, draudžianti žvejoti europinius ungurius tris aktyviausios migracijos mėnesius. Lietuvoje Kuršių mariose ir jūroje verslinė bei mėgėjų ungurių žvejyba nuo šių metų bus draudžiama nuo spalio pradžios iki gruodžio pabaigos. Kituose vidaus vandens telkiniuose ungurių žvejyba nebus draudžiama.

Pagal mokslininkų tyrimus ir vertinimus, atliktus 2019-2021 m. naudojant akustinius bei telemetrinius metodus, minėtuose vandens telkiniuose unguriai aktyviausiai migruoja šiuo laikotarpiu. 

Kuršių mariose ir jūroje bus draudžiama ne tik tikslinė ungurių žvejyba, naudojant ūdas ar skritulius, bet taip pat bus draudžiama atsitiktinai sugautus ungurius turėti laive, tinklelyje, varžoje ar kt. Visus atsitiktinai sugautus ungurius privaloma nedelsiant paleisti.

Pagal Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisykles žvejui mėgėjui per vieną žvejybą leidžiama sugauti 3 ungurius. Jūroje ungurių mėgėjų žvejyba draudžiama ištisus metus.
 
Tokį sprendimą Europos Komisija priėmė laikydamasi atsargumo principo ir įvertinusi praėjusių metų pabaigoje Tarptautinės jūrų tyrinėjimo tarybos (ICES) pateiktą siūlymą uždrausti europinių ungurių verslinę ir mėgėjų žvejybą jūrų ir vidaus vandenyse, visose ungurių buveinėse, visų ungurių vystymosi stadijų, įskaitant stiklinių ungurių gaudymą įveisimui į natūralius vandens telkinius ar akvakultūrai.

Taip pat ICES rekomenduoja imtis priemonių, kad būtų sumažintas hidroelektrinių ir kitos žmonių veiklos daromas neigiamas poveikis ungurių ištekliams.

Primenama, kad už neteisėtą žvejybą gresia administracinės baudos nuo 120 iki 300 eurų su pažeidimo padarymo įrankių ir priemonių konfiskavimu. Už kiekvieną draudžiamu metu sužvejotą ungurį teks atlyginti po 480 eurų žalą žuvų ištekliams. Jei šie pažeidimai bus padaryti gamtinių rezervatų ar ichtiologinių draustinių vandens telkiniuose, žala skaičiuojama taikant trigubą žalos apskaičiavimo įkainį.