Klaipėdos universitetas Vasario 16-ąją nušvis trispalvės šviesomis

Klaipėdos universitetas Vasario 16-ąją nušvis trispalvės šviesomis
AA

Vasario 16-ąją (sekmadienį) nuo 18 val. Rektorato pastatas bus apšviestas trispalvės spalvų šviesomis. Jos klaipėdiečius ar miesto svečius džiugins važiuojant pro Universitetą vedančia Herkaus Manto gatve.

Lietuvos istorija turtinga svarbiomis, pasididžiavimo vertomis ir minėtinomis datomis. Būtent tokia yra Vasario 16-oji – diena, labai reikšminga kiekvienam lietuviui, žinančiam ir gerbiančiam savo šalies praeitį. Klaipėdos universiteto (KU) bendruomenė Lietuvos valstybės atkūrimo 102-ąsias metines minėti pradės vasario 14 d. (penktadienį). Tądien vyks kultūros renginio ciklo „Vydūnas – tautai ir valstybei“ trečiasis renginys „Sveikas žmogus – sveika valstybė“. Taip pat universiteto miestelyje skambės tautiškos giesmės.

Kultūros renginių ciklo „Vydūnas – tautai ir valstybei“ trečiasis renginys, skiriamas Lietuvos valstybės atkūrimo 102-osioms metinėms. Sveikinimo žodį tars KU rektorius prof. dr. Artūras Razbadauskas, dalyvaus Seimo nariai prof. dr. Algimantas Kirkutis ir Dainius Kepenis, KU prof. dr. Dalia Marija Stančienė.

Renginį vasario 14 d. nuo 16 val. Klaipėdos universitete, (H. Manto g. 84) Stasio Vaitekūno auloje pradės mišrus  KU choras „Pajūrio aidos“ (meno vadovas doc. Algirdas Šumskis). Šventinės programos pradžioje jie atliks du kūrinius: Vinco Kudirkos „Tautišką giesmę” ir Vydūno „Lietuvių giesmę“. Pasak renginio moderatoriaus Juozo Ivanausko, „Vydūnas – Tautai ir valstybei“ – tai dar vienas bandymas, pasitelkiant chorinę, instrumentinę muziką, teatrinę vaidybą bei kitas meninės raiškos priemones, ne tik intelekto, bet ir sielos akimis pažvelgti į Mažosios Lietuvos šviesuolio kūrybinį palikimą, akcentuojant Vydūno įžvalgų svarbą nūdienos realijų kontekste. „Bendromis pastangomis mes siekiame naujai atrasti kažkam gerai žinomą, daugumai girdėtą, bet iš esmės taip ir nepažintą Vilhelmą Storostą Vydūną”, – sako J. Ivanauskas.

Vydūnas nenuilstamai aiškino tautiečiams esmingosios laisvės prasmę ir svarbą. Jis buvo lietuviams bene pats atkakliausias kelio į ją rodytojas, todėl ir užsimerkti prieš tas blogybes negalėjo. Jis tvirtai tikėjo: esmingoji Tautos laisvė ir nepriklausomos Lietuvos valstybingumas – geriausia sąlyga žmonių kūrybos galioms skleistis. „Todėl ir mūsų kilni pareiga – visais įmanomais būdais puoselėti, kelti dienos švieson, konkrečiais darbais ir poelgiais pateisinti Mažosios Lietuvos didžiojo Mąstytojo Vydūno lūkesčius bei kūrybinį palikimą Tautai ir valstybei”, – įsitikinęs J. Ivanauskas.

Anot vieno iš renginio pranešėjų LR Seimo Sveikatos reikalų komiteto nario prof. Algimanto Kirkučio, „Sveikas žmogus – sveika valstybė“ renginį organizuoti būtent Vasario 16-osios dienos proga įkvėpė Vydūno laiškas parašytas Lietuvos atkuriamajai tarybai  Lietuvos valstybės proga 1918 metų balandžio mėnesį. Kaip pasakojo A. Kirkutis, šiame laiške Vydūnas išreiškė mintį, kad atkurta „Lietuva pasistengs būti pasaulyje viena aiškiausiųjų žmoniškumo reiškėjų”. „Žmogus yra centrine valstybės sudedamoji dalis ir kartu pati valstybė. Mažėjantis žmonių dvasingumas ir greitai augantis susidomėjimas materialiomis vertybėmis menkina žmogiškumą, pažeidžia egzistuojančią gamtoje pusiausvyrą ir sukelia dvasios bei kūno ligas, kurios paliečia ir visą valstybę”, – mintimis dalinasi LR Seimo Sveikatos reikalų komiteto narys. Jo teigimu, Vydūno kūryba, jo paliktos mums mintys ir įžvalgos apie žmoniškumą ir jo išraišką per kultūra, tai ir yra tas reikalingas vaistas, kuris gali pagelbėti stabilizuoti ir sustiprinti valstybės tolimesnę raidą ir padėti  pasveikti kiekvienam, kuriam susvyravo sveikata.

Penktadienį KU miestelyje visą dieną skambės tautiškos dainos. O sekmadienį KU bendruomenė įsilies ir į miesto renginius. Valstybės atkūrimo dieną Atgimimo aikštėje Indrė Žigeu – KU Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto daktarė, geriausios 2018 m. apgintos disertacijos Lietuvoje autorė iškilmingai iškels Lietuvos vėliavą. Primename, kad jos Klaipėdos universitete apgintas mokslinis darbas „Stiklo dirbiniai ir jų naudojimo kultūra Klaipėdoje XVI–XIX a. Baltijos jūros regiono kontekste“ pripažintas geriausia disertacija socialinių ir humanitarinių mokslų srityje. Sekmadienio vakarą nuo 18 val. KU Rektorato pastatas bus įspūdingai apšviestas trispalvės spalvų šviesomis.

„Vasario 16-oji mums jau tapo laisvės simboliu ir sinonimu. Tai mūsų visų šventė, primenanti, kokia didžiulė dovana yra gyventi savo valstybėje, kurios idėja paremta laisvės idealais. Būkime verti Lietuvos laisvės ir jos gynėjų pasiaukojimo. Tvirtai tikėdamas mūsų dvasia, Vasario 16-osios proga linkiu vienybės, ryžto, išminties.  Darniu bendravimu, atsakingais darbais bei sprendimais kiekvieną dieną kurkime tokią Lietuvą, kurioje norėtų gyventi būsimos kartos. Kartu darykime gerus darbus ir didžiuokimės Tėvyne”, – sveikina KU rektorius prof. dr. Artūras Razbadauskas.

Ikona, uždaryti