Karinių mokslinių tyrimų projektas „Ocean2020“ bus vykdomas ir Baltijos jūroje

Karinių mokslinių tyrimų projektas „Ocean2020“ bus vykdomas ir Baltijos jūroje
AA
Pirmasis visos Europos karinius mokslinius tyrimus, kuriais siekiama stiprinti Viduržemio ir Baltijos jūrų saugumą, apjungiantis Europos Sąjungos projektas „Ocean 2020“ bus toliau tęsiamas ir 2020 metais. Pirmasis projekto etapas vyko Viduržemio jūroje, o kitąmet bus įgyvendinamas Baltijos jūroje. Šiame projekte dalyvauja Lietuvos kariuomenės Karinės jūrų pajėgos (KJP) ir Baltijos pažangių technologijų institutas (BPTI). 2019 metais Baltijos jūroje jie atliko unikalius bandymus su ryšių technologija, kuri padėtų realiu laiku gauti informaciją apie jūrinę aplinką iš ore, ant vandens ir po juo judančių dronų. Tai buvo šio ES projekto „Ocean 2020“, skirto karinių jūrinių inovacijų kūrimui, dalis.
„Projektas „Ocean 2020“ – ne tik technologiškai, bet ir strategiškai svarbus projektas. Jo metu yra kuriamos inovacijos, kurios užtikrins visos Europos karinį jūrų saugumą. Tai ir pirmas toks projektas Lietuvos kariuomenės Karinėms jūrų pajėgoms, kurios šiandieninėje aplinkoje kiekvieną dieną susiduria su nemažai iššūkių jūroje, pradedant paieškos ir gelbėjimo operacijomis ir baigiant jūrinių kelių, vedančių į Klaipėdos uostą, apsauga. Projekte kuriami nepilotuojami orlaiviai suteiks galimybę mūsų laivams operatyviau reaguoti į tai, kas vyksta jūrinėje aplinkoje, o ryšių įranga keistis informacija realiu laiku su krante esančiais štabais“, – sako Karinių jūrų pajėgų komandoras leitenantas Remigijus Zabiela.
Baltijos jūroje 2020 m. vasarą planuojama išbandyti nepilotuojamus orlaivius, jūroje vykdyti įvairias operacijas testuojant nepilotuojamas sistemas. Tai pat bus pasitelkiama 2019 m. Viduržiemio jūroje vykdant demonstracijas įgyta patirtis. Vadovaujant Italijos kariniam laivynui Viduržiemio jūroje buvo atlikta demonstracija siekiant parodyti skirtingų nepilotuojamų sistemų integraciją į karinius laivus bei šių sistemų gebėjimą perduoti reikalingus duomenis situacijos analizei.
Lietuvos karinės jūrų pajėgos projektui „Ocean 2020“ įgyvendinti skyrė karininkų grupę, kurie padeda Europos Sąjungos mokslo bendruomenei vystyti nepilotuojamas technologijas bei konsultuoja ją operaciniais klausimais. Taip pat bandymams atlikti skirtas KJP patrulinis laivas P11 „Žemaitis“ su taktine užduočių valdymo sistema (TUVS), į kurią integruota projekto įranga – nepilotuojamo orlaivio, paleidžiamo nuo laivo, valdymo konsolė bei reikalinga ryšių įranga. Baltijos pažangių technologijų instituto komanda kuria ir bepiločių orlaivių operatoriams skirtus papildytos realybės sprendimus, kuriuos taip pat planuojama diegti „Ocean 2020” projekte.
Įgyvendinat projektą „Ocean 2020“ (liet. „Atvira partnerystė – geresniam informuotumui apie Europos jūrų padėtį“) jūrinės aplinkos stebėjimui ir kontrolei ketinama pirmą kartą pasitelkti papildytos ir virtualios realybės technologijas. Tikimasi, kad tai leis ženkliai pagerinti operacijų vykdymą, suteiks galimybę efektyviau naudoti išteklius ir realiu laiku valdyti tikslią informaciją bei žvalgybos duomenis.
Projekte, kuriame dalyvauja partneriai iš 15 ES valstybių, atskirose grupėse jau vyko diskusijos dėl inovacijų, kurias numatoma taikyti siekiant užtikrinti Europos jūrinį saugumą, nustatomi būsimų sistemų parametrai. Technologijų dizainui parinkti pasitelkti ir patys sistemų valdytojai, kad būtų užtikrintas ne tik techninis sprendimų naujumas, bet ir atliepti galutinių sistemų naudotojų poreikiai.
„Ocean 2020“ – vienas pirmųjų projektų, finansuojamų pagal Europos Sąjungos Parengiamųjų veiksmų gynybos tyrimų srityje programą (Europos gynybos fondo testavimo fazė). Projektą nuo 2018 m. įgyvendina 42 partnerių konsorciumas iš 15 Europos valstybių. Lietuvos atstovai – Lietuvos kariuomenės Karinės jūsų pajėgos ir Baltijos pažangių technologijų institutas. Plačiau apie projektą Ocean2020: https://ocean2020.eu/
Nuotrauka Karinių jūrų pajėgų.
Ikona, uždaryti