Horoskopas 2022 metų gruodžio mėnesiui

Horoskopas 2022 metų gruodžio mėnesiui
AA

2022 metų gruodžio mėnuo bus kiek lengvesnis, tai bene pats ramiausias mėnuo šiais metais, kadangi kai kurie svarbūs procesai užsibaigs, kliūtys ir sunkumai nebus tokie akivaizdūs, o įtampa palaipsniui atslūgs. Svarbiausiais gruodžio mėnesio įvykiais bus tai, kad 4 d. Neptūnas pradės judėti tiesiai, 20 d. Jupiteris galutinai pereis į Avino ženklą, o 29 d. Merkurijus pradės judėti atatupstai. Gruodžio mėnesį Marsas judės atatupstai, todėl bus nepalanku pradėti jokių svarbių reikalų, susijusių su šios planetos įtakos sferomis. 

Pirmoji gruodžio mėnesio dekada bus permaininga, kai vyraujančių destruktyvių aspektų įtakoje, galimos apgaulės, iliuzijos, tuščias svajingumas, išsiblaškymas, logikos, santūrumo stoka, bei polinkis pasinerti į save.

Šiame periode galimas lengvabūdiškumas, polinkis įsižeisti, išlaidauti, bus galima suklysti, stiprės agresyvumas, ūmumas, noras ginčytis, todėl galima užsigyventi aršių priešų. Iš kitos pusės, gali sustiprėti kūrybiškumas, noras sukurti savitą stilių ir įvaizdį, o pasitelkus kantrybę, darbštumą ir gebėjimą stengtis, bus galima pasiekti gerų darbo ir veiklos rezultatų.

Pirmąją gruodžio mėnesio pusę, Neptūno įtakoje, daugelį gali kamuoti nemiga, ar per didelis mieguistumas, bei dėl įvairių priežasčių šiame periode bus juntama aktyvumo stoka ir gali padaugėti infekcinių susirgimų.

Gruodžio mėnesį nesklandumai gali paliesti konservatyvius, negebančius prisitaikyti prie aplinkybių žmones ir šiame periode reikėtų vengti bet kokios rizikos, avantiūrų. Pirmas šešias gruodžio mėnesio dienas Merkurijus dar tęs tranzitą jam nepalankiu Šaulio ženklu, todėl galimas polinkis keliauti, dalyvauti visuomeniniuose, prestižiniuose renginiuose. Tai palankus laikas svečiuotis, bendrauti, užmegzti naudingus ryšius su įtakingais, užimančiais aukštesnę socialinę padėtį asmenimis, užsieniečiais, politikais, dvasininkais ir gali pavykti įgyti autoritetą per bendravimą su reikalingais žmonėmis. Gruodžio 7 d. naktį Merkurijus pereis į Ožiaragio ženklą, kuriuo dėl retro fazės judės gana ilgai, iki 2023.02.11 d., todėl tokiu metu emocijos netrukdys protui, bendravimas taps santūresniu, išryškės oficialumas, racionalumas, dalykiškumas, nuovokumas priimant sprendimus.

Gruodžio mėnesio 8 d., 6:08 val. (Lietuvos laiku), bus Mėnulio pilnaties pikas, kai Mėnulis, būdamas 17-ame Dvynių ženklo laipsnyje, atsidurs opozicijos aspekte Saulei, esančiai Šaulio ženkle. Mėnulis formuos jungties aspektą su Marsu ir destruktyvų aspektą su Neptūnu, tai bus pati nepalankiausia diena gruodžio mėnesį, o aspekto įtakoje, galimi konfliktai, traumos, avarijos, arba nelaimingi atsitikimai, gali padaugėti įvairaus pobūdžio nusikaltimų, sustiprės polinkis žalingiems įpročiams, todėl norint išvengti nepalankių aplinkybių, bus būtinas atsargumas, reikėtų vengti ginčų, tarpusavio santykių aiškinimosi, labiau pasirūpinti savo asmeniniu saugumu. Mėnulis formuos ir harmoningą aspektą su Saturnu, kurio įtaka skatins atkaklumą, kantrybę. Mėnulio pilnaties įtakoje dažnai išryškėja nerimas, kai iš pasąmonės gilumos į paviršių iškyla neaiškūs pojūčiai, bei aštresniu tampa konfliktas tarp jausmų ir proto. Mėnulio pilnatis skatina užbaigti visa tai, kas reikalauja užbaigimo ir tuo pačiu atveria unikalias perspektyvas, suteikiančias naujas galimybes, norintiems panaudoti vidinį potencialą, tik reikėtų atidžiai stebėti ženklus, kuriuos siunčia Visata. Dvi sekančios savaitės po Mėnulio pilnaties palankios darbų ir reikalų užbaigimui, bei norintiems atsisakyti žalingų įpročių. Šiame periode bus galima išsilaisvinti iš visko, kas nereikalinga, atgyveno ir prarado aktualumą, bei atlaisvinti erdvę naujoms iniciatyvoms.

Pirmas devynias gruodžio mėnesio dienas Venera tęs tranzitą Šaulio ženklu, todėl tokiu metu daugės optimizmo, stiprės įkvėpimas, polinkis idealizuoti jausmus, bei mylimą žmogų, siekiant tarpusavio pagarbos, galimas polinkis užmegzti romaną, ar santykius su žmogumi iš toli, ypač tolimų kelionių metu, ar turtingu, įtakingu, žinomu asmeniu. Gruodžio mėnesio 10 d., 5:54 val. (Lietuvos laiku), Venera pereis į Ožiaragio ženklą (juo judės iki 2023.01.03 d.), o šio tranzito įtakoje, galima ieškoti geriau apmokamo, pelningesnio darbo, siekti perspektyvesnės pareigybės. Šio Veneros tranzito metu mėgstantiems aktyvų gyvenimą, pramogas, bus kiek nuobodus, niūrokas laikas, tačiau gali užsimegzti ilgalaikiai santykiai, kurie būtų grindžiami išskaičiavimu, rafinuotais jausmais, gali sustiprėti meilės ryšiai, nors romantiški jausmai taps mažiau reikšmingais, nebus polinkio juos atvirai demonstruoti, o atsitiktiniai ryšiai šiame periode gali iširti savaime.

Gruodžio mėnesį, judėdamas atatupstai, Marsas tęs tranzitą Dvynių ženklu (šiame ženkle Marsas išbus iki 2023.03.25 d., o atatupstai judės iki 2023.01.12 d.), skatindamas aktyvumą, kalbumą (tokio tranzito metu kalbesniais tampa netgi tyleniai), polinkį bendrauti, išsakyti savo nuomonę, įrodyti teisumą, priimti ir perduoti informaciją, tai bus palankus laikas reklaminėms akcijoms, dalykinėms kelionėms, deryboms, pažintims kelionių metu. Tačiau, Marsui judant atatupstai, dažnai išryškėja introversija, lėtumas, išorinis ramumas, polinkis susitelkti į savo vidines problemas ir jų sprendimą, tai geras laikas išsivaduoti iš įtakos, spaudimo, trukdančių realizuotis. Šiame laikotarpyje gali atsinaujinti neišspręsti konfliktai, išryškės negebėjimas mobilizuotis, konstruktyviai spręsti konkurencinius, veiklos klausimus, o kovoje, sporte svarbia taps gynybinė taktika. Kol Marsas judės atatupstai, bus nepalanku pirkti vertingų daiktų, planuoti remonto, verslo, ar naujos veiklos, reikėtų vengti stambių finansinių operacijų, tokiu metu gali strigti anksčiau pradėti reikalai, tikėtini nesklandumai versle, profesinėje veikloje.

Antroji gruodžio mėnesio dekada bus permaininga, kai iš vienos pusės, bus sunku teisingai priimti realybę, todėl galima suklysti, apsiskaičiuoti, pakliūti į nepavydėtinas, arba dviprasmes situacijas, galimas polinkis avantiūroms ir maištingumui. Iš kitos pusės, sėkmę lems kūrybiškumas, darbštumas, išradingumas, bei gebėjimas planuoti. Dvi pirmąsias gruodžio mėnesio dekadas Jupiteris tęs tranzitą Žuvų ženklu ir stiprins diplomatiškumą, polinkį bendravimui, vidinį aktyvumą, kalbumą, lankstumą, gebėjimą laviruoti, plastišką sąveiką su supančia aplinka, kitais žmonėmis. Tokiu metu stiprėja vaizduotė, įžvalgumas, tai palankus laikas užsiimantiems klinikine medicina, psichologija, psichiatrija ir kurių veikla turi ryšį su religija, bei jūra. Šio tranzito įtakoje išryškėja dosnumas, gebėjimas užjausti, polinkis filantropijai, dvasingumui, aukštų moralinių idealų siekimui, stiprės noras praplėsti savo asmeninius horizontus ir erdvę, interesas sakralioms dvasinio pasaulio paslaptims, trauka tolimoms šalims. Gruodžio mėnesio 20 d., 16:32 val. (Lietuvos laiku), Jupiteris pereis į Avino ženklą (šiame ženkle išbus iki 2023.05.16 d.), todėl stiprės individualizmas, polinkis nepriklausomybei, laisvei, atvirumui, ekspansijai, asmeninės erdvės ir akiračio plėtrai, išryškės išaukštinti siekiai ir nenoras paklusti, būti pavaldžiais. Šio tranzito metu stiprės aistra kelionėms, vaizduotė, dosnumas, teisingumas, gailestingumas, lyderių savybės, gebėjimas organizuoti, sutelkti kitus, bei vesti juos paskui save. Gali sustiprėti poreikis daug matyti ir žinoti, noras stiprinti savo erudiciją, intelektą, siekti sėkmės, įgyti gerą išsilavinimą, o darbštumas derinyje su veikliu aktyvumu gali duoti gerus veiklos rezultatus ir užtikrinti gerovę.

Gruodžio mėnesio paskutinė dekada bus gana pozityvi, vyraujančių harmoningų aspektų įtakoje, gali sustiprėti psichologiškumas, dalykiškumas, išradingumas, vaizduotė, intuicija, išryškės vertingos idėjos, dvasiniai interesai, polinkis mėgautis menu ir gamta. Paskutinėmis mėnesio dienomis galima emocinio stabilumo stoka, išryškės pavydumas, arba egoistinės išraiškos. Tris pirmąsias gruodžio mėnesio savaites Saulė tęs tranzitą Šaulio ženklu, stiprės geranoriškumas, gailestingumas, kilnumas, aktyvumas, ekspansija, optimizmas, entuziazmas, trauka filosofijos, religijos klausimams, gali išryškėti interesas svetimoms šalims ir kultūroms, polinkis laisvei, nepriklausomybei. Tranzito metu būdingas polinkis išeiti už savų galimybių ribų, praplėsti savus horizontus, galimas noras padėti žmonėms, gali dominti mokslas, medicina, ypač netradicinė. Tranzito metu bus palanku kreiptis su prašymais į aukštą padėtį užimančius asmenis, ar vadovybę, tvarkyti juridinius reikalus. Gruodžio mėnesio 21 d., 23:48 val. (Lietuvos laiku), Saulė pereis į Ožiaragio ženklą (juo judės iki 2023.01.20 d.), todėl tai bus ypatingas, žiemos saulėgrįžos periodas, kada Saulė pasiekia minimalų aukštį zenite, tai trumpiausios dienos ir ilgiausios nakties laikotarpis, žymintis astronominės žiemos pradžią. Saulės tranzito Ožiaragio ženklu įtaka palanki siekiantiems karjeros, ilgalaikių planų, esminių socialinių užduočių formavimui, tokiu metu išryškėja tikrieji ketinimai, gebėjimas aiškiai suplanuoti tolimesnius veiksmus, o sėkmės garantu bus sveikas ambicingumas, nuovokumo ir atkaklumo dėka bus galima įgyvendinti tikslus, pasiekti gerų veiklos rezultatų.

Gruodžio 23 d., 12:17 val. (Lietuvos laiku), 2-ame Ožiaragio ženklo laipsnyje, stos Mėnulio jaunatis ir prasidės naujas Mėnulio mėnuo. Iki jaunaties momento vertėtų užbaigti darbus, susitaikyti, grąžinti skolas, o pirmoji naujo Mėnulio mėnesio diena bus palanki svajonėms, naujų planų sekančiam mėnesiui kūrimui, nes teisingai suformuotos mintys, konkretūs, realistiški norai mėnesio eigoje turi tendenciją išsipildyti, o ši Mėnulio jaunatis išryškins socialines ambicijas. Gruodžio 29 d., 11:33 val. (Lietuvos laiku), eidamas 25-uoju Ožiaragio ženklo laipsniu, Merkurijus Žemės stebėtojo atžvilgiu nustos judėti tiesiai, apsisuks ir ims judėti atatupstas (retrogradinis judėjimas tęsis iki 2023.01.18 d.), o tokiu metu gali daugėti informacinės painiavos, galimos klaidos rašant, skaičiuojant, gauta informacija gali būti netiksli, iškreipta, gali dingti dokumentai, laiškai. Merkurijui judant atatupstai, dažniau pametami daiktai, dokumentai, padaugėja automobilių avarijų, laikotarpis nepalankus naujų projektų, verslo pradžiai, svarbioms deryboms, susitarimų, sutarčių, sandorių sudarymui ir pasirašymui, darbo keitimui. Tai bus sunkesnis laikas žiniasklaidos, transporto tarnyboms, tokiu metu nevertėtų pradėti naują mokymosi ciklą, įsigyti stambius pirkinius. Tačiau kol Merkurijus judės atatupstas, bus galima ištaisyti klaidas, sutvarkyti archyvą, dokumentus, padaryti tvarką darbo vietoje, sugrįžti prie atidėtų, arba nepavykusių darbų užbaigimo, bus galima atnaujinti nutrūkusius ryšius, arba pilnai juose išsiaiškinti.

Gruodžio 31 d. vakare, sutinkant kalendorinius Naujuosius 2023 metus, Saulė viešės Ožiaragio ženkle, formuos harmoningą aspektą Uranui, kurio įtakoje stiprės patrauklumas, originalumas, išradingumas. Venera naujametę naktį, eidama tranzitu Ožiaragio ženklu, formuos harmoningą aspektą Jupiteriui, todėl skatins geranoriškumą, polinkį būti gražioje, jaukioje, patikimoje aplinkoje, jausmai bus santūresniais, labiau rafinuotais, bei formuos jungties aspektą su Plutonu, tai vertėtų vengti audringų pramogų ir lengvabūdiškų poelgių. Šventinį vakarą Mėnulis viešės jam palankiame Jaučio ženkle ir skatins geranoriškumą, protingumą, dėmesį detalėms, o judėdamas atatupstai, Merkurijus eis tranzitu Ožiaragio ženklu, formuos harmoningą aspektą su Neptūnu, stiprindamas psichologiškumą. Marsas eis tranzitu Dvynių ženklu, jis judės atatupstai, formuos harmoningą aspektą su Jupiteriu ir skatins kilnumą, atvirumą, elgesio konstruktyvumą. Sutinkant Naujuosius 2023 metus Merkurijus ir Marsas judės atatupstai, o Ožiaragio ženkle bus susitelkę Saulė, Merkurijus, Venera ir Plutonas, todėl šventinis vakaras bus ramus, viskas vyks neskubriai, reikėtų pasistengti atsipalaiduoti, nepervargti, saikingai vartoti stipriuosius gėrimus, kontroliuoti emocijas, stengtis suderinti protingą ramumą su noru kaip nors ypatingai išreikšti save. Sutinkant naujuosius, vertėtų pozityviai mąstyti, kurti planus ateinantiems metams, kurie galėtų būti sėkmingai realizuoti 2023 metais.

Gruodžio mėnesį Saturnas tęs tranzitą Vandenio ženklu (jame bus iki 2023.03.07 d.), stiprindamas darbštumą, apdairumą, nuovokumą, koncentraciją, ryžtingumą, teisingumą, polinkį laikytis duoto žodžio, atsidavimą svarbioms idėjoms, profesijai, gebėjimą planuoti, kruopščiai rinktis artimą aplinką. Saturno tranzito įtakoje gali išryškėti santūrumas, šaltumas, siekis atsiriboti nuo pašalinės įtakos, išlaikant distanciją supančioje erdvėje, nenoras įsigilinti į svetimas problemas ir aktyviai sąveikauti su kitais žmonėmis, bei supančiu pasauliu, bus juntamas poreikis apmąstymams, viską daugiau stebint iš šalies, o logika bus grindžiama intuicija. Judėdamas atatupstai, gruodžio mėnesį Uranas toliau tęs tranzitą jam nepalankiu Jaučio ženklu (atatupstai judės iki 2023.01.23 d.) ir skatins keisti požiūrį į pasenusias valstybės valdymo, ekonominių santykių, politikos formas, ieškoti naujų kelių asmeninės finansinės gerovės ir šalies vystymuisi. Uranui judant atatupstai, stiprėja noras bendrauti su senais draugais, silpnėja polinkis užmegzti naujus bičiuliškus, ar draugiškus ryšius, šiuo metu nevertėtų planuoti esminių gyvenimo pokyčių, o daug efektyvesnė būtų išlaukimo taktika. Tokiu metu išryškėja stiprus saviraiškos siekis, noras tapti unikaliais, bus galima pilnai panaudoti savo kūrybinį potencialą, išradingumą, nepaisant tradicijų.

Gruodžio mėnesio pirmomis dienomis, judėdamas atatupstai, Neptūnas tęs tranzitą jam palankiu Žuvų ženklu, skatindamas vystyti dvasingumą, peržiūrėti ateities planus ir svajones. Neptūnui judant atatupstai, stiprėja kūrybiškumas, gebėjimas įsigilinti į savo esybę ir nuojautas, bei vidinį pasaulį, išanalizuoti baimes, kompleksus, šis laikotarpis bus palankus norintiems kreiptis pas psichologus, psichoanalitikus, užsiimti kūryba, muzika. Gruodžio mėnesio 4 d. naktį, eidamas tranzitu 23-iuoju Žuvų ženklo laipsniu, Neptūnas nustos judėti atatupstas Žemės stebėtojo atžvilgiu, apsisuks ir ims judėti tiesiai (direktyvine kryptimi judės iki 2023.06.30 d.), o Neptūnui judant direktyvine kryptimi, laikas palankus dvasinėms paieškoms, kūrybinei veiklai, galima mokytis muzikos, užsiimti poezija, daile, meditacijomis, ugdyti gebėjimą atjausti, gali sustiprėti svajingumas, vaizduotė, kantrybė, išryškėti interesas menui, psichologijai, religijai. Gruodžio mėnesį Plutonas tęs tranzitą Ožiaragio ženklu, todėl stiprės ambicingumas, tikslingumas, atkaklumas, įžvalgumas, gebėjimas planuoti, veikti, numatyti galimus pavojus. Tai bus palankus laikas aktyviam savų ir kolektyvinių tikslų siekimui, naujų galimybių paieškoms.

Gruodžio mėnesį Juodasis Mėnulis toliau tęs tranzitą Vėžio ženklu, o tranzito įtaka gali pasireikšti tokiais kraštutinumais, kaip neryžtingumas, arba tironiškumas santykiuose šeimoje. Aktyvumas gali pasireikšti siekiu ir pastangomis sąžiningai atlikti savo pareigas šeimoje, užsiimti vaikų auklėjimu, bet vaikai gali kentėti dėl perdėto rūpesčio, per didelės, ar primestinės globos. Galimas polinkis per santykius šeimoje realizuoti savo ambicijas, norus, susijusius su valdžia ir paliepimais, siekiant tapti svarbiausiais šeimoje, kontroliuoti artimuosius ir mėgautis sava padėtimi. Vėžio ženklui būdingos konservatyvios pažiūros, pavydumas, susijęs su giminės tradicijomis, todėl galimas polinkis aršiai ginti savo klaidingą požiūrį. Pasyvumas gali pasireikšti tuo, kas pareigos šeimoje sunkiai priimamos, jos slegia, todėl galimas polinkis bet kokia kaina vengti jų atlikimo, kas pavyksta labai retais atvejais. Tokiu metu gyvenimą gali įtakoti vaikystėje patirtos traumos, ar stiprios psichologinės patirtys, o tai gali skatinti bailumą, neryžtingumą ir silpnavališkumą. Galimas iškreiptas požiūris į motinystę ir vaikus, galimas nepakantumas vaikų atžvilgiu, kartais galimos sveikatos problemos, dėl ko nepavyksta, arba nenoras susilaukti vaikų. Pradirbant negatyvią Juodojo Mėnulio tranzito Vėžio ženklu įtaką, galimi įvairūs sunkumai gyvenant namuose, nes nuolat kažkas gali slėgti, gniuždyti, galimi sudėtingi tarpusavio santykiai su vaikais, tėvais ir šeimoje, tarpusavio supratimo stoka. Tranzito metu vertėtų užsiimti veikla, kuri prisidėtų prie savos šalies, tėvynės gerovės, stengtis įnešti pozityvų indėlį į tautos istoriją. Labai svarbu išmokti nepataikauti savoms slaptoms ydoms, būti itin atsargiems su vandeniu, skysčiais (galimas apsinuodijimas, ar nuskendimo pavojus), bei vertėtų saugotis išdavysčių iš artimų žmonių pusės.

Gruodžio mėnesį Baltasis Mėnulis, kuris siejamas su šviesiąja karma ir atpildu už gerus darbus, tęs tranzitą Žuvų ženklu, tai bus palankus periodas gimusiems po Žuvų ženklu ir savo asmeniniame horoskope turintiems Baltąjį Mėnulį šiame ženkle. Šio tranzito metu labai svarbu gebėti atsiverti meilei, pasiaukoti dėl kitų, būti ypatingai tyrais, kas padėtų susilieti su kosminiais ritmais. Baltojo Mėnulio tranzito Žuvų ženklu laikotarpiu ypatingą prasmę įgis jausmai, atsidavimas ir pasiaukojimas, muzikiniai garsai, aromatai, meilė, prisirišimas ir religija. Baltasis Mėnulis, būdamas Žuvų ženkle, globoja psichiatrus, psichologus, psichinius ligonius, keliautojus, piligrimus, pranašus, vienuolius, atsiskyrėlius, gyvenimo prasmės ieškotojus, įsimylėjėlius, svajotojus, poetus, muzikantus, vyndarius, jūrininkus.

astroprognozės

Ikona, uždaryti