Švietimo, mokslo ir sporto ministerija kviečia teikti kūrinius Vaikų literatūros premijai gauti

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija kviečia teikti kūrinius Vaikų literatūros premijai gauti
AA
Švietimo, mokslo ir sporto ministerija iki gruodžio 31 dienos kviečia teikti kūrinius, vaikų literatūros kritikos darbus, projektus, skatinančius skaitymą, Vaikų literatūros premijai gauti.
Dviejų dalių premija skiriama už nuopelnus vaikų literatūrai ir už nuopelnus vaikų literatūros ir skaitymo populiarinimo srityje.Į premiją gali pretenduoti vaikų literatūros rašytojai, kultūros, švietimo darbuotojai, nuveikę reikšmingų darbų populiarindami vaikų literatūrą ir skaitymą. Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriui iki paskutinės šių metų dienos galima pateikti vaikų literatūros kūrinius, išleistas knygas, skaitymą skatinančius projektus, informaciją apie literatūrines-kūrybines akcijas, publikuotus literatūros kritikos straipsnius ir pan.
Renkant laureatus, atkreipiamas dėmesys į pastarųjų trejų metų autoriaus darbus vaikų literatūros srityje, meninę ir pedagoginę kūrinių vertę, jų naujumą, originalumą, reikšmę lietuvių literatūrai. Vertinant vaikų literatūros ir skaitymo populiarinimo srities darbus, taip pat atsižvelgiama į pastarųjų trejų metų nominanto darbus. Pretendentus gali siūlyti asociacijos, švietimo įstaigos, savivaldybės, kiti juridiniai asmenys.  
Vaikų literatūros premiją 2004 metais, vadovaujant ministrui A. Monkevičiui, įsteigė Švietimo ir mokslo ministerija. Šia premija norima paskatinti, kad Lietuvos rašytojai kurtų knygas vaikams. Taip pat – įvertinti švietimo, visuomeninių ar privačių įstaigų bei asmenų indėlį populiarinant vaikų literatūrą, ugdant estetines, bendražmogiškas ir pilietines vertybes, skleidžiant originalias kūrybos iniciatyvas. Premija teikiama kasmet, minint Tarptautinę vaikų knygos dieną.Premija už kūrybą vaikams yra 2 280 Eur, o premija už vaikų literatūros sklaidą – 1 520 Eur.
Nuo premijos įsteigimo jos laureatais yra tapę Vytautas V. Landsbergis, Vytautė Žilinskaitė, Ramutė Skučaitė, Kęstutis Kasparavičius, Vytautas Račickas, Violeta Palčinskaitė, Vilė Vėl, Lina Žutautė, Daina Opolskaitė,Ilona Ežerinytė,Kazimiera Kazijevaitė, už sklaidą premijuotas žurnalas „Rubinaitis“, Rašytojų klubas, Panevėžio „Vyturio“ progimnazijos biblioteka ir kt.
Vaikų literatūros premijos nuostatus rasite ministerijos internetosvetainėjePasiteirauti: Elona Bagdanavičienė, Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, tel. (8 5) 219 1151.Reklama Ikona, uždaryti