Klaipėdos miesto savivaldybės etnokultūros centrui skirta premija

Klaipėdos miesto savivaldybės etnokultūros centrui skirta premija
AA

Kultūros ministro įsakymu paskirtos Kultūros centrų premijos už pastarųjų penkerių metų aktyvią ir kryptingą veiklą.

Už mėgėjų meno ir dainų švenčių tradicijų puoselėjimą ir sklaidą, už etninės kultūros ir nematerialaus kultūros paveldo populiarinimą premija skiriama Klaipėdos miesto savivaldybės etnokultūros centrui.

Taip pat premijos skirtos Kirtimų kultūros centrui už kūrybingą, novatorišką veiklą, skatinančią kultūrinės raiškos įvairovę, bei už profesionaliojo meno kūrimą ir sklaidą.

Rokiškio kultūros centrui - už vietos kultūrinio identiteto, tautinės savimonės stiprinimą, istorinės atminties aktualizavimą.

Šiomis premijomis siekiama skatinti kūrybingą ir efektyvią kultūros centrų veiklą, įvertinant savivaldybių ir kitų kultūros centrų pasiekimus, jų sukuriamas ir teikiamas kultūros paslaugas visuomenei. Kultūros centrų premijų skyrimo nuostatai numato premijavimą trijose atskirose srityse. Kasmet skiriamos trys premijos. Vienos premijos dydis – 70 bazinių socialinių išmokų (BSI).