Grįžti

#Kultūra

Klaipėdos centrinio pašto pastato įveiklinimui siūloma idėja įrengti galeriją - muziejų

Klaipėdos centrinio pašto pastato įveiklinimui siūloma idėja įrengti galeriją - muziejų
Data
2020-06-30
Autorius
Lietuvos paštas

Susisiekimo ministerija kartu su Lietuvos paštu kviečia tarpinstitucinę darbo grupę į pirmą posėdį po karantino. Jai bus pristatomos visuomenės atstovų idėjos dėl Klaipėdos ir Kauno centrinių pašto pastatų įveiklinimo. Planuojama, kad grupės susitikimas įvyks liepos 2 dieną.

Kovo mėnesį vykusių renginių metu, Klaipėdos miesto bendruomenė, visuomenė bei verslo atstovai pristatė savo idėjas, kurios, jų manymu, leistų surasti geriausią ir tinkamiausią sprendimą dėl Klaipėdos centrinio pašto pastato pritaikymo visuomenės reikmėms.

Klaipėdos centrinio pašto pastate Lietuvos dailininkų sąjungos Klaipėdos skyrius (LDS KS) mato įrengtą Klaipėdos miesto galeriją-muziejų. Anot iniciatyvos autorių, dailės palikimo išsaugojimo Klaipėdos mieste koncepcija ir veiksmų programa suformuota dar 2016 m., tačiau realių veiksmų iki šiol neatlikta. Daugelio Klaipėdos menininkų kūriniai po jų mirties nugula užmarštyje, nes ne vieno palikuonys neturi galimybių darbų tinkamai saugoti ar eksponuoti. LDS KS kolekcijoje yra apie 200 kūrinių, kurie šiuo metu tik sandėliuojami. Klaipėdos centriniame pašto pastate įkūrus Klaipėdos miesto galeriją-muziejų, šiuos unikalius kūrinius galėtų plačiai pamatyti Klaipėdos gyventojai ir miesto svečiai.

 

Šalia muziejaus idėjos autoriai siūlo įkurti ir profesoriaus A. Kliševičiaus vardo kaligrafijos ir rašto meno mokyklą, kuri skatintų visuomenės kūrybišką mąstymą ir ugdytų praktinį meninį gebėjimą, sudarant palankias sąlygas  bendruomenei aktyviai dalyvauti kūrybinėje veikloje (įrengtos auditorijos, profesionalūs lektoriai, suteikiamos priemonės).

Taip pat, anot LDS KS, pastate galėtų įsikurti ir jaunųjų menininkų rezidentūra.

Idėjų pristatymo metu dėl Klaipėdos centrinio pašto pastato pritaikymo visuomenės poreikiams pasiūlymą pateikė ir Telšių vyskupijos kurijos atstovai, kad dalis Klaipėdos centrinio pašto pastato, dėl išskirtinės pastato istorijos ir tinkamos lokacijos vakarų Lietuvoje, galėtų tapti kunigų seminarija, piligrimų ir mokymų centru.

LR Susisiekimo ministerijos suburtoje tarpinstitucinės darbo grupės veikloje dalyvauja ministerijos, AB Lietuvos pašto, LR Vyriausybės,  LR Kultūros ministerijos, LR Seimo, paveldosaugos atstovai.