Kalėdinių giesmių festivalis Klaipėdoje

Kalėdinių giesmių festivalis Klaipėdoje
AA

Bažnytiniai chorai yra neatsiejama tiek bažnytinės liturgijos dalis, tiek chorinio meno dalis. Kartu jie yra ir nedaloma Lietuvos bendrosios kultūros erdvė, puoselėjanti dvasines vertybes bei chorinio meno ir giedojimo tradicijas.

Klaipėdoje vykstantis jau tradiciniu tapęs bažnytinių chorų Kalėdinių giesmių festivalis apjungia šiuos chorus, skatina ir puoselėja jų veiklą.

Kalėdinių giesmių festivalis

Klaipėdos miesto chorinė bendrija „Aukuras“ kartu su Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės bažnyčia organizuoja tradicinį Vakarų Lietuvos krašto bažnytinių chorų Kalėdinių giesmių festivalį, kuris vyks 2021 m. gruodžio 28 - 29 dienomis Klaipėdoje.

chorinė bendrija aukuras

Jau nuo 2007 m. kiekvienais metais vykstatis Kalėdinių giesmių festivalis, pasiteisino ir, tiek jo organizatorius, tiek ir vis gausėjantį gerbėjų bei klausytojų būrį įtikino, kad tokio pobūdžio renginys yra reikšmigas Vakarų Lietuvos chorinės kultūros įvykis.

Festivalyje dalyvaujantys chorai atliks individualią programą, dalyvaus Šv. Mišiose bei visi kartu atliks bendrą festivalio programą. Jų nuoširdus indėlis - festivalio sėkmė ir pagrindinis tradicijos puoselėjimo bruožas bei išskirtinumas.

Festivalio naujovė – koncertas Klaipėdos universiteto Socialinių ir humanitarinių fakulteto Vitražinėje menėje (S. Nėries g. 5, Klaipėda), 2021 m. gruodžio 28 d. 18.00 val., kurioje skambės Kalvarijos asociacijos „Skambėjimas“ choro „Sonantem“ ir Klaipėdos universiteto mišraus choro „Pajūrio aidos“ balsai.

Finalinis Vakarų Lietuvos krašto bažnytinių chorų Kalėdinių giesmių festivalio koncertas vyks 2021 m. gruodžio 29 d. Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės bažnyčioje (Rumpiškės g. 6, Klaipėda) 16.00 val. Jame dalyvaus Kolektyvai:Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės bažnyčios grigališko choralo ansamblis „Schola Cantorum de Regina Pacis“, ansamblio vadovas Vidmantas Budreckis, Šateikių Šv. evangelisto Morkaus bažnyčios jaunimo choras „Žiburys“, choro vadovė ir vargonininkė Jurgita Arlauskienė, Kalvarijos asociacijos „Skambėjimas“ choras „Sonantem“, choro vadovė Ausma Sakalauskaitė, Rietavo Šv. arkangelo Mykolo bažnyčios choras „Ad lucem“, choro vadovas ir vargonininkas Juozas Barsteiga, Plungės mišrus choras „Plungė“, choro vadovė Rita Urniežienė, Telšių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios Sumos choras ir Telšių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios choras „Totus tuus“, chorų vadovė ir vargonininkė Ernesta Dargužienė, Klaipėdos universiteto mišrus choras „Pajūrio aidos“, choro meno vadovas doc. Algirdas Šumskis, Šilutės kultūros ir pramogų centro sakralinės muzikos mišrus choras „Laudamus“, choro vadovė Irena Šemeklienė.

Festivalis užsibaigs Šv. Mišiomis, kurios prasidės 18.00 val. Šv. Mišiose giedos festivalio dalyvių jungtinis choras.

Tikimės, kad ir šiemetinis Kalėdinių giesmių festivalis praturtins ir papuoš šią didžią šventę, sutelks bendruomenę giesmių gėrio ir grožio pajautai, deramai įsilies į Klaipėdos kultūrinį gyvenimą.

Reklama Ikona, uždaryti