Viskas, ką reikia žinoti apie taršių automobilių kontrolę

Viskas, ką reikia žinoti apie taršių automobilių kontrolę
AA

Šių metų sausio mėnesį įsigaliojus teisės aktų pakeitimams, suteikiantiems teisę Aplinkos apsaugos departamento pareigūnams keliuose stabdyti lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus ir tikrinti automobilių keliamą taršą, departamento specialistai parengė transporto priemonių taršos kontrolės atmintinę, kurioje atsakyta į dažniausiai visuomenės užduodamus klausimus.

Atmintinėje išsamiai pristatomas automobilių stabdymo ir tikrinimo procesas, pateikiama informacija, kaip reikės elgtis vairuotojui, jei aplinkosaugininkai nustatys taršos viršijimo atvejus, atsakoma į kitus aktualius klausimus.

Transporto priemonių techninės apžiūros dokumento galiojimas

Nustačius, kad transporto priemonės išmetamųjų dujų kiekis viršija ribines vertes arba esant bet kokiam skysčio (pvz., tepalų, kuro) nuotėkiui, dėl kurio gali būti padaryta žala aplinkai arba sukeltas pavojus kitiems kelių eismo dalyviams, bus naikinamas privalomosios transporto priemonių techninės apžiūros dokumento galiojimas. Remiantis atnaujintu ir vakar įsigaliojusiu Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 2BE-189 (pakeitimas, 2024 m. kovo 19 d. Nr. 2BE-38), techninės apžiūros dokumentas baigs galioti po 48 valandų nuo sprendimo surašymo momento, tačiau jeigu bus nustatytas skysčių nuotėkis – techninės apžiūros dokumentas baigs galioti iš karto ir tokia transporto priemonė nebegalės dalyvauti eisme.

Kaip atpažinti pareigūną ir tarnybinį automobilį

Transporto priemones stabdančius departamento pareigūnus atpažinti kelyje nebus sudėtinga. Departamento pareigūnai vilkės tarnybinę uniformą su užrašais „Aplinkos apsauga“, siuvinėtomis emblemomis su užrašu „Lietuvos aplinkos apsauga“, o paprašius pateiks  aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūno pažymėjimą.

Ekipaže bus ne mažiau kaip du pareigūnai, kurie šviesiuoju paros metu stabdys transporto priemonę modami šviečiančia reguliuotojo lazdele arba šviesą atspindinčiu skrituliu su raudonu atšvaitu skersai judėjimo krypties, arba per garsiakalbį liepdami sustoti ir (arba) įjungę patrulinės motorinės transporto priemonės mėlynos spalvos švyturėlius. Visą informaciją, kaip atpažinti pareigūnus ir jų tarnybinius automobilius, rasite čia.

Pirmieji reidai – prevencinio pobūdžio

Atkreipiame dėmesį, kad  pirmieji automobilių taršos kontrolės reidai bus prevencinio pobūdžio. Per šias akcijas bus tikrinama stabdomų automobilių tarša, bet vairuotojams nebus taikoma administracinė atsakomybė ir naikinamas transporto priemonių techninės apžiūros dokumento galiojimas.

Departamento pareigūnai sustabdę transporto priemonę dėl taršos kontrolės, netikrins joje esančių vairuotojo daiktų. Tik turint pagrįstų įtarimų, kad tikrinamame automobilyje esantys daiktai yra susiję su nelegalia medžiokle, žvejyba ir pan., pareigūnai turi teisę daiktus patikrinti.

Transporto priemonės nebus stabdomos tamsiuoju paros metu.

Primenama, kad nuo šių metų pradžios departamento pareigūnai įgijo pareigą tikrinti į aplinką išmetamų teršalų – anglies monoksido (transporto priemonių su benzininiais vidaus degimo varikliais), dūmingumo (transporto priemonių su dyzeliniais vidaus degimo varikliais) atitiktį nustatytiems ribiniams dydžiams, pavojingų eksploatacinių skysčių (tepalų, degalų) nuotėkį į aplinką.

Reklama Ikona, uždaryti