Neišvengusi aštrių diskusijų taryba galiausiai parkingo branginimo klausimą panaikino

Neišvengusi aštrių diskusijų taryba galiausiai parkingo branginimo klausimą panaikino
AA

Šį rytą Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos posėdyje, savivaldybės administracijos direktorius G. Neniškis, kaip projekto rengėjas, pareiškė norą atsiimti „Vietinės rinkliavos už naudojimąsi savivaldybės tarybos nustatytomis mokamomis vietomis automobiliams statyti tvarkos pakeitimo“ klausimą.

Dar vakar apie tai savo soc. tinklų paskyroje prakalbo ir pats miesto meras V. Grubliauskas rašydamas: „Aišku viena, - tikrai ne viskas išdiskutuota, nes viskas išsakyta ir, deja, ne viskas išgirsta. Todėl rengėjai atsiims šį klausimą ir rytojaus posėdžio darbotvarkėje šio Tarybos sprendimo nebus. Grįžta bus, kai bus sutarta ir suderinta. Tuo pačiu - siūlysiu Susisiekimo ministerijos ir AB "Smiltynės Perkėla" atstovams vertinti kelto iš Senosios perkėlos į Smiltynę maršruto atnaujinimo galimybes, žinoma - atsakingai vertinant visas rizikas ir jų suvaldymo galimybes”.

Tarybos posėdyje G. Neniškis teigė, kad klausimo toliau svarstyti nenori dėl gauto Melnragės bendruomenės prašymo nepriimti šio sprendimo, nes šiuo metu jaučiama išaugusi kelionių prie jūros paklausa ir tai sukurtų  didelių  automobilių srautų suvaldymo problemų.

Opozicijos atstovė Alina Velykienė prašė palikti šį klausimą darbotvarkėje ir priimti politinį sprendimą.

 

Judita Simonavičiūtė teigė, kad ne tik Melnragės bendruomenė teikė savo pasiūlymus ir kvestionavo ar išimant šį klausimą taryba išvis priims parkavimo didinimo sprendimą ar ne.

Lina Skrupskelienė įsijungė į diskusiją teigdama, kad klausimo atsiėmimas tik parodo, kad taryba nebendrauja su bendruomene, negirdi bendruomenės nuomonės.

Nina Puteikienė paantrino: „kadangi šis projektas nėra suderintas ir apsvarstytas bendruomenėje, jį reiktų aptarti politinėje bendruomenėje. Projektas parengtas labai atsainiai remiantis tik viena nuomone, o ne atsižvelgiant į visą bendruomenę“.

Ji prašė G. Neniškį nusišalinti nuo šio klausimo.

Vytautas Grubliauskas nenorėjo toliau leistis į diskusijas apie parkavimo mokesčių didinimo klausimą, tačiau po A. Velykienės komentaro, kuriame buvo teigiama, kad tokiu būdu meras pažeidžia reglamentą, jis galiausiai sutiko surengti balsavimą.

Pritariantys išbraukti klausimą balsavo -18

Manantys, kad klausimas vistiek turi būti svarstomas balsavo -12

To pasekoje taryba parkavimo branginimo klausimo nebesvarstys.

 

Reklama Ikona, uždaryti