Keramikos studija „Žiezdrė“

Keramikos studija „Žiezdrė“
Programa skirta 5-19 metų vaikams ir mokiniams, nebijantiemsišsitepti rankų ir norintiems prisiliesti prie gamtos darinio –molio.Pirmus metusstudijąlankantys mokiniai susipažins su keramikos atsiradimu ir jos evoliucija, molio savybėmis bei panaudojimu, senosios baltų keramikos ir lietuvių liaudies keramikosornamentika. Praktiškai išbandys įvairias molio rūšis, tradicinius masės paruošimo, formavimo bei minkymo būdus. Susipažins sulipdymo iš molio technologijomis, mokysis lipdyti įvairias formas (rutulio, plokščią, kūgio) iš plokštumos pagal lekalą, suklijuoti kampus, dekoruoti. Gebės pritaikyti reikiamus lipdymo būdus norint išgauti gyvūno, žmogaus, įvairių daiktų formas. Susipažinssu glazūravimo ir degimo technologijomis bei žiedimo staklėmis pagrindais.Mokiniai,lankantys studiją antrus ar trečius metus,gebės profesionaliai naudotis keramikos techninėmis priemonėmis, žiedimo staklėmis ir medžiagomis. Išmoks glazūruoti gaminius (dažyti poglazūriniais dažais ir spalvotomis glazūromis) ir savarankiškai „žaisti“ su moliu, perteikdami savo emocijas. Mokiniai analizuos ir vertins dailės reiškinių meninius bruožus, įsižiūrėdami ir tyrinėdami kūrinius, gamtos ir kultūros paminklus.Mokinių darbai nuolat eksponuojami organizuojamose autorinėse parodose bei konkursuose. Keramikos studijos „Žiezdrė“ mokiniai yra respublikinių ir tarptautinių projektų-konkursų laureatai.