Matematika gabiems

Matematika gabiems
Programos „Matematika gabiems“skatina domėjimąsi matematika ir suteikia galimybę realizuoti poreikį gilinti matematines žinias,plėtoti kompetencijas bei gebėjimus matematiškai tirti problemas ir rasti sprendimus.Į programą įtrauktos užduotys pagal šalyje vykdomas matematikos olimpiadas, leisiančios gilinti žinias ir tobulinti įgūdžius.Mokiniai mokosi analizuoti įvairias netradicinės formuluotės uždavinių sąlygas, rasti racionaliausius sprendimo būdus, juos apibendrinti ir taikyti ryšius tarp skirtingų matematikos temų bei tarp matematikos ir kitų disciplinų.Mokiniai, įsisavinę programą, geba dalyvautiolimpiadose, konkursuose, mokinių konferencijose.Kviečiami 6-11 klasių mokiniai.