Kraštotyrinė veikla

Kraštotyrinė veikla
Kraštotyrinėje veikloje vaikas gali:
  • pagilinti žinias istorijos, geografijos, lietuvių literatūros ir kalbos, tautodailės dalykuose;
  • susipažinti su archeologijos, architektūros, tautos istorinės praeities objektais;
  • pažinti kultūrines tradicijas ir jų testinumą;
  • dalyvauti kultūriniuose ir pažintiniuose projektuose, bendrauti ir bendradarbiauti su savo bendraamžiais šalyje ar užsienyje;
  • visus mokslo metus dalyvauti konkursuose, viktorinose, kalendorinėse šventėse ir vakaronėse, pažintinėse kelionėse, kraštotyrinėse stovyklose.