Intelektualiųjų sistemų kūrimas

Intelektualiųjų sistemų kūrimas
Mokiniai, besidomintys programavimu, elektrotechnika, elektronika ir 3D technologijomis užsiėmimų metu: išmoksnaudotis keliomis programavimo aplinkomis, skirtomisprogramuoti mikrovaldiklius C/C++ programavimo kalbomis bei skaityti ir braižyti elektros grandinių schemas;susipažins su įterptinėmis sistemomis (mikrovaldikliais) ir jų panaudojimo galimybėmisbei su pagrindiniais elektronikos komponentais ir jų veikimo principais;gebės pateikti savo mintis, idėjas, projektus viešaibei pateiktą idėją išvystyti iki galutinio prototipo;išmoks dirbti su specializuotomis 3D spausdinimui skirtomis programomis bei technine įranga;išmoks arba pagilins turimas programavimo žinias.Kviečiami7-11 klasių mokiniai.