Gamtininkų užsiėmimai

Gamtininkų užsiėmimai
Biologijos būrelyje mokiniai išmoksta vertinti, prognozuoti ekologinę vietovės situaciją, susipažįsta su gyvosios gamtos sandaros ir funkcionavimo ypatumais, įgyja mokslinio mąstymo ir tyrimo gebėjimų, pasirengia tolimesniam mokymuisi ir praktinei veiklai, dalyvauja respublikiniuose ir tarptautiniuose projektuose. 

Gamtotyros, gamtininkų, „Langas į gamtą“, gamtos tyrėjų būreliuose mokiniai gilina gamtosaugines žinias, atlieka praktines užduotis, išmoksta planuoti, atlikti stebėjimus, analizuoti gautus rezultatus, daryti išvadas, tyrinėti.  Rūpinasi gyvūnais, augalais, dalyvauja ekskursijose, konkursuose ir t.t.Sveikos gyvensenos būrelyje mokiniai susipažįsta su sveiko gyvenimo principais, liaudies medicina, išmoksta suteikti pirmąją pagalbą, įgyja psichologinių žinių. 

Biochemijos būrelyje mokiniai lavina mokslo tiriamuosius įgūdžius, įgyja įgūdžių ir žinių, būtinų biochemikui, lavina gebėjimą taikyti teorines žinias realioms biochemijos problemoms spręsti. Mokiniai įgyja ir gebėjimų taikyti turimas žinias ne tik tolesniuose moksluose, bet ir gyvenime, išmoksta rinkti informaciją bei ją sisteminti ir panaudoti. Taip pat išmoksta naudotis laboratorinėmis priemonėmis, atlikti praktikos darbus.

Aplinkotyros būrelyje  mokiniai tyrinėdami aplinką pagilina ir įtvirtina žinias, suprasdami, kad kiekvienas yra atsakingas už visų gyvybės formų gyvavimą Žemėje. Mokiniai skirtingose vietovėse išmoksta stebėti  augalijos bei gyvūnijos įvairovę, nagrinėja jų reikšmę, įgyja žinių apie atliekų rūšiavimą, supranta rūšiavimo svarbą, išmoksta panaudoti antrines žaliavas. Užsiėmimų metu susipažįsta su mikropasauliu, jo įvairove.

Jaunųjų medikų būrelyje mokiniai sužino apie sveikatos apsaugos sistemą, asmens higieną, sveiko gyvenimo principus, žmogaus ir aplinkos santykius, žmogaus įtaką aplinkai. Susipažįsta su ligos sąvoka, ligų sukėlėjais, infekcinėmis ir neinfekcinėmis ligomis. Mokiniai taip pat išmoksta atskirti naudingus ir žalingus įpročius, sužino netinkamo vaistų vartojimo ir piknaudžiavimo jais padarinius, susipažįsta su maisto ir mitybos poveikiu, tinkamais mitybos įgūdžiais, mokymosi higiena ir žmonių tarpusavio santykiais. lankosi įvairiose gydymo įstaigose ir sužino apie jų veiklą.

Floristikos ir gamtos idėjų būreliuose  mokiniai  įgyja floristikos pagrindus, išmoksta kurti floristines kompozicijas, sužino sausų puokščių paruošimo, komponavimo būdus, kaip tinkamai panaudoti ir pritaikyti gamtinę medžiagą savo buičiai papuošti, dalyvauja akcijose, parodose, konkursuose.