Chemija, chemija gabiems ir taikomoji chemija

Chemija, chemija gabiems ir taikomoji chemija
Chemija Programa skirta 8-9 klasiųmokiniams, besidomintiems chemijos mokslu ir norintiems pagilinti teorines žinias bei įgyti praktinių įgūdžių.Mokiniai gebėssavarankiškai atlikti cheminius skaičiavimus, eksperimentus labooratorijoje, saugiai naudotischeminėmis medžiagomis ir prietaisais.

Chemija gabiems Programa skirta gabiems 10-12klasių mokiniams, siekiantiems pagilinti ir praplėsti chemijos žinias bei praktinius įgūdžius, gebantiems dirbti komandoje ir savarankiškai.Mokiniai gebėssavarankiškai rinkti ir vertinti informaciją, įgis praktinių gebėjimų atlikdami eksperimentus MSClaboratorijoje, saugiai dirbssu cheminėmis medžiagomis, spręssudėtingesnius uždavinius, kursir pristatysprojektus.

Taikomoji chemijaPrograma skirta 8-11 klasių mokiniams, kurie domisi taikomąja chemija.Mokiniai įgistaikomosios chemijos žinių, sužinoscheminių junginių sandarą, savybes, pritaikymą, susipažins su ekologinėmis problemomis, svarbiausiais cheminiais reiškiniais, aplinkosauginių problemų cheminiais aspektais.Atliekscheminius eksperimentus mokyklos ir miesto įmonių cheminėse laboratorijose, gebėsspręsti olimpiadinius uždavinius, kurti projektus ir rašyti mokslinius tiriamuosius darbus.

Mokiniai, įsisavinę programą, pajėgūs dalyvauti chemijos olimpiadose, o įgiję tiriamųjų įgūdžių ir eksperimentinių metodų patirtiesgebėspristatyti tiriamuosius darbusmiesto mokiniams ir visuomenei,jaunųjų mokslininkų konkurse, tarptautiniame projekte GLOBE.