Club Explore English anglų kalbos kursai paaugliams (5-11 kl.)

Club Explore English anglų kalbos kursai paaugliams (5-11 kl.)
Mokomės anglų kalbos darydami projektus;
 Ugdome bendradarbiavimo įgūdžius;
 Klasėje diskutuojame anglų kalba.

Club Explore English kursuose anglų kalbos pamokos vyksta per projektinę veiklą. Tai reiškia, kad kiekvieną
mėnesį su moksleiviais imsimės įdomios temos, ir ją gvildensime: mokysimės su ja susijusių žodžių,
skaitysime, žiūrėsime filmus, dainuosime dainas ir rengsime didelį projektą pasiskirstę į grupeles.
Kursuose daugiausia dėmesio skiriame kalbėjimui. Turime omenyje ne tik taisyklingą tarimą: ugdome drąsą
kalbėti, padedame suprasti kaip išsisukti su turimu žodynu ar primiršus sudėtingesnį žodį. Neribojame
audringų diskusijų ar ramių pašnekesių jei jie vyksta anglų kalba, nes svarbiausia lavinti įgūdžius, naudoti
kalbą kuo daugiau. Žinoma, nepamirštame ir gramatikos bei skaitymo įgūdžių.