FM Baltai

FM Baltai
FM "BALTAI" tikslas - ugdyti visavertes asmenybes, dar labiau sudominti vaikus futbolu, mokyti juos šio žaidimo, kuo didesnį dėmesį skiriant užsiėmimų kokybei, vengti nusistovėjusių standartų, stengtis pateikti ir sudominti vaikus tokiais pratimais ir žaidimais, kurie vėlesniais futbolininkų rengimo etapais turėtų lemiamos reikšmės įvaldant tikslius judesius ir žaidimo technikos veiksmus, taip pat, gerinti vaikų sveikatą, ugdyti fizines savybes, atitraukti nuo žalingų įpročių, ruošti aukšto meistriškumo žaidėjus įvairaus amžiaus Lietuvos rinktinėms.