Vokalo būrelis „SoloMix“

Vokalo būrelis „SoloMix“
Vaikams ir jaunimui nuo 7 iki 19 metų
Ugdant vaikų vokalinius gebėjimus taikomas grupinis metodas, kuris padeda vaikams lavinti
bendravimo įgūdžius. Dainavimo mokomasi diferencijuotai, stebint kiekvieną ugdytinį,
atsižvelgiant į jo amžių ir turimus gebėjimus. Užsiėmimo metu vaikai yra raginami aktyviai
dalyvauti procese, dainuoti švariai, išraiškingai, įtaigiai. Didelis dėmesys yra skiriamas
ansambliškumo pojūčiui, bendrumo jausmui. Mokomasi sceninio judesio, sceninės kultūros,
mikrofoninio dainavimo įgūdžių, kūrybiškumo, improvizavimo.