Vokalo būrelis „Let’s sing“

Vokalo būrelis „Let’s sing“
3-6, 7-11 metų ir vyresniems mokiniams
Muzika ugdo jausmus ir dvasinę kultūrą, lavina vaiko skonį, ko negali padaryti formalusis
ugdymas, lavinantis tik intelektą. Muzikuojantis vaikas pradės suprasti grožį, juk garsai – pirmas
dalykas, su kuriuo jis susiduria iki gimimo. Kviečiame dainuoti ir muzikuoti vokalo būrelyje „Let’s
sing“ ir pajausti atliekamos muzikos grožį ir poveikį. Dalyvauti koncertuose, konkursuose, išmokti
daug gražių dainų.