Tautinės muzikos ansamblis „Ralio“

Tautinės muzikos ansamblis „Ralio“
Tautinės muzikos ansamblyje ,,Ralio“ moksleiviai mokosi muzikuoti įvairiais muzikos instrumentais senaisiais tradiciniais ir ištobulintais lietuviškais instrumentais: kanklėmis, birbyne, lumzdeliu, skrabalais, skudučiais… Ugdytiniai turi galimybę patys rinktis jiems patinkančias muzikines veiklas, instrumentus, repertuarą. Muzikiniai duomenys nėra svarbi priėmimo į ansamblį sąlyga. Svarbiausias motyvas – noras išmokti muzikuoti.Ugdytiniai būrelyje prasmingai leidžia laisvalaikį. Dalyvauja įvairiuose renginiuose, susipažįsta su naujais draugais, išmoksta naujų dalykų – muzikos teorijos ir praktikos. Tik norintiems dalyvauti konkursuose ar festivaliuose, užduodamos užduotys namuose.

Užsiėmimo metu:

  • lavinami muzikiniai daviniai: ritmas, klausa
  • supažindinama su muzikiniu raštu, muzikos išraiškos priemonėmis, stiliais
  • mokomasi groti įvairiais muzikos instrumentais solo ir įvairiuose ansambliuose
  • kuriamos ir atliekamos koncertinės programos
Ansamblio dalyvių amžius nuo 4 – 19 metų