Tarptautinis IELTS

Tarptautinis IELTS
Mažos grupės, tad mokytojo dėmesys kiekvienam – garantuotas;
 Profesionali ir draugiška aplinka;
 Patogi lokacija ir patogūs pamokų laikai (tvarkaraštyje nurodytas pamokų laikas netenkina – tarkitės su
vadybininku – kartu tikrai rasime sprendimą);
 Egzaminas laikomas ir už jį mokama British Council.

Tarptautinis IELTS egzaminas (International English Language Testing System) skirtas anglų kalbos žinioms
įvertinti. Jį pripažįsta daugelis užsienio šalių universitetų bei tarptautinių kompanijų.

Egzamino užduotys yra specifinės, sudėtingesnės nei anglų kalbos valstybinio brandos egzamino, todėl
būtina rasti laiko egzaminui pasiruošti kartu su profesionaliais dėstytojais.

Paruošiamuosiuose IELTS egzamino kursuose taikomos programos, skirtos dirbti tiek grupėse iki 10 dalyvių,
tiek besiruošiantiems egzaminui individualiai. Kursų metu supažindinama su egzamino struktūra, tipinėmis
užduotimis ir dažniausiai pasitaikančiomis klaidomis. Be to, siekiant suformuoti praktinius įgūdžius ir lavinti
egzamino atlikimo techniką, atliekama labai daug egzamino užduočių. Visos egzamino užduotys kursų metu
vertinamos IELTS balais. Taip galima tiksliai įvertinti, ar gerai pasiruošta egzaminui, ir stebėti mokymosi
progresą.